Lugejate küsimustele vastas Arvet Kuusk

Jaanikese motokeskus

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Lõppenud aasta detsembris kirjutas ajaleht Valgamaalane, et pankrotistunud Jaanikese Invest OÜ omandis olnud Jaanikese motokeskuse ostsid suulisel enampakkumisel varasemad omanikud. Uudis tekitas motoringkondades pahameelt, mis viis allkirjade kogumiseni motokeskuse sundvõõrandamise nõudele.

Kuna nii Valgamaalase veebilehe kommentaarides kui motoringkondades tekitas olukord suurt vastukaja, vastas Jaanikese motokeskuse omandanud A.K.A. Propery Management Group OÜ juhatuse liige Arvet Kuusk lugejate küsimustele seoses Jaanikese motokeskusega.

Milline on teie arvates Jaanikese motokeskuse majanduslik ja sotsiaalne mõju kohalikule kogukonnale käesoleva aasta jooksul?

«Lühikeses perspektiivis sõltub sellest, kas me leiame mõne motoklubi, või lausa mitmuses – klubid, kes soovivad koostööd teha. Sellest sõltub, kas rada saab korda ja hakkavad toimuma võistlused. Kui rada on korras ja saab sõita ning toimuvad võistlused (võistlused toovad pealtvaatajaid, pealtvaatajad toovad raha), siis positiivne mõju peaks olema garanteeritud. Keskpikas ja pikas perspektiivis, kui planeeritavad projektid õnnestub ellu viia, on majanduslikku ja sotsiaalset mõju piirkonnale raske üle hinnata.»

Mitu uut töökohta loote käesoleval aastal?

«Kuna meie ettevõte tegeleb Jaanikese motokeskust silmas pidades peamiselt arendustegevusega, mitte opereerimisega, siis avalikkusele suunatud tööpakkumisi saab teha vaid operaator. Raja osas saaks selleks olla mõni motoklubidest. Üks või kaks spetsialisti peame strateegiliste plaanide elluviimiseks kindlasti palkama, aga need inimesed – kuna eeldatakse spetsiifilisi teadmisi – tuleb paraku valida kitsamast ringist.»

Kas Tartu maanteel enne Valgat Jaanikese motokeskuse juurde suunavad sildid tuleks teie hinnangul maha võtta, kui tegelikkuses juba aasta või paar on uksed külaliste jaoks suletud?

«Mis puudutab viimast paari aastat, siis ei saa toimunu osas eriti kaasa rääkida. Praegu arvan, et pole mõtet maha võtta. Tahaks loota, et saame klubidega kokkuleppele ja siis on viidad igati õigustatud. Teisalt – minge päikseloojangul Jaanikese raja äärde ja näete, et see on vaatamisväärsus ka ilma, et rajal krossitsiklid sõidaksid.»

Meie poole on pöördunud mitmed investorid, kes on väitnud, et on teiega pidanud läbirääkimisi Jaanikese ostmise tingimuste osas. Mis põhjustel te pole kaasanud neid investoreid?

«Ei saa küsimuse sisust kahjuks aru. Keda »Teie« all silmas peetakse ja kes on need salapärased investorid? Minu poole ei ole keegi pöördunud. Kui peetakse silmas nii-öelda pankrotieelset aega, siis tõesti on huvilisi olnud ja omanikud on pidanud läbirääkimisi kapitali kaasamiseks koos uute omanike lisandumisega, kuid paraku need katsed nurjusid – investoritel ei olnud reaalseid vahendeid, millega panustada. Need salapärased investorid, keda küsimuses mainitakse, võiks meiega kontakteeruda – ehk leiame ühisosa, kuidas Jaanikese asja edasi ajada.»

Ja miks need investorid on nõus koostööd tegema kohaliku omavalitsusega, aga pole nõus koostööd tegema teiega?

«Kuna ma ei tea, kellest käib jutt, ei oska ka kommenteerida. Kui peetakse silmas 2009. aastat, siis omanike poolt ei ole takistusi koostööks olnud.»

Kas tõesti usute, et ilma motokrossiringkondade (mõtlen mitte ainult Valgamaad) toetuseta on teil, härra Kuusk, võimalik midagi ära teha?

«Oleme korduvalt kinnitanud, et ilma motokrossiringkonna ja kohaliku kogukonna toetuseta ei ole võimalik suuri asju korda saata. On vajalik, et inimesed, kes on Jaanikese motokeskuse heast käekäigust huvitatud, astuksid sammu üksteisele vastu. Meie oleme valmis seda tegema. Aitab juba sellest eestlastele nii omasest poriloopimisest.»

Kas kaalute Valga motoklubi asemel teiste klubidega (näiteks Viljandi, Sõmerpalu ja Võru) koostöö tegemist?

«Oleme avatud läbirääkimisteks klubi(de)ga, kes selleks huvi üles näitab. Ka klubidega kaugemalt kui Valga maakonnast.»

Kas seda hotelli Jaanikeses vaja on?

«Hotell, täpsemalt elementaarsete mugavustega majutusteenuse pakkumine on keskuse kontseptsiooni oluline osa.»

Kuidas saavad omanikud kompleksi tagasi osta, aga võlausaldajatele võlgasid maksta ei saa?

«Väga vastuoluline küsimus. Kinnistud osteti avalikul enampakkumisel, kaasates selleks investorite vahendid. Kui küsija oleks kursis pankrotimenetluse toimingutega, siis ta teaks, et väide, mis on toodud küsimuste teises pooles, ei pea paika.»

Kas olete nõus, et on suur vahe, kas eraomandisse läheb avalikkusele oluline objekt või tavaline elamukrunt? Kas olete kursis, kuidas hallatakse kogukonnale olulist objekti ?

«Arutelu sel teemal ei vii kuhugi. Keskus on eraomandis juba ammu. Jah, me oleme kursis, kuidas peaks haldama kogukonnale olulisi objekte. Kuni pankrotiprotsessi alguseni oli keskuse tegevus lähtuv ka küsimuses nimetatud printsiipidest. Kokkuvõtvalt: märksõnad on laiapõhjaline koostöö ja kohaliku võimu aktiinve ning sisuline toetus.»

Kas tooksite konkreetseid näiteid, mitu miljonit ja mille parendamiseks olete Jaanikeses panustanud?

«Teiste rahakotis ei ole ilus sorida. Ka tundub, et küsija ei ole kuni 2009. aastani toimunud võistluste ajal keskust külastanud. Kes on käinud ja teenuseid erinevatel aegadel tarbinud, see peaks teadma. Ka Valgamaalases on sellest hiljuti juttu olnud: http://www.valgamaalane.ee/672224/jaanikese-motokeskus-vajab-kogukonna-toetust/»

Kuidas seletate asjaolu, et Jaanike kuulus Comex-Motole ja jõudis lõpuks teie ettevõte kätte ning läbi kolme omanikufirma (Comex-Moto, Jaanikese invest ja A.K.A. Property Managament Group OÜ) figureerivad ühed ja samad omanikud või nende lähisugulased ja sõbrad?

«Miks seda vaja seletada on? See on loomulik äritegevusega kaasnev protsess ja see, kes sellest osa võtavad või on sellesse kaasatud, seda otsustavad juba ettevõtjad ise.»

Kuidas kommenteerite, et on algatatud kriminaalasi Comex-Moto pankroti asjaolude uurimiseks ja kas te ei karda, et lõpuks võidakse kogu vara tagastada Comex-Motole?

«Kommentaar saab siin olla vaid ühene ja hukkamõistev. Comex-Moto pankroti asjaolude uurimiseks ei ole kunagi ja ei ole ka praegu algatatud kriminaalasja. Küsija, kes seda väidab, tegeleb otseses mõttes laimu levitamisega.»

Kas leiate, et motoklubile raja rentimine on soodne, (klubi on huvitatud raja kasutamisest ja mitte mingil moel pole huvitatud hotelli pidamisest) kui see sisaldab punkte, mis sisuliselt paneb hotelli valvamise vastutuse 7/24 motoklubile?

«Kui peetakse silmas pankrotiprotsessiaegseid läbirääkimisi võimalike rentnikega, siis see on midagi sellist, mis ei ole olnud keskuse omanikettevõte kontrollitav või määratav. Läbirääkimised on kahepoolne protsess, läbirääkimiste käigus võivad tingimused muutuda. Kahjuks ei söandanud klubid, kellega läbirääkimisi peeti, isegi mainida, et mingis osas pakutav rendileping neile ei sobi. Lihtsalt lõpetati suhtlemine. See ei ole viisakas.»

«Tsitaat teie pöördumisest: »Õnneks oleme saanud oma mõtetele ja tegevustele moraalset ning finantstuge kohalikult võimult (linn, vald, maakond)«. Kas suudate seda ka faktiliselt tõestada, et kogukond teaks, kui palju maksumaksja raha on tegelikult teile eraldatud?

»Küsimus on adresseeritud valele inimesele. Mulle ega meile (omanikettevõttele) ei ole midagi eraldatud. Kui peate silmas varasemaid perioode, siis täpsed andmed mul puuduvad, kuid kindlasti on vastav info olemas linnas, vallas ja maakonnas. Tean, et keskust toetati kohaliku kogukonna jaoks oluliste ürituste läbiviimiseks (krossid, jaanipäevad, vastlapäevad jms). Rahalises mõttes olid toetused marginaalsed, võrreldes näiteks selle rahaga, mida investeerisid omanikud ise. Vahel maksti üritustele ka peale. Siiski ilma «maksumaksja raha» ja kohalike ettevõtete toetuseta oleks paljud üritused lihtsalt ära jäänud.«

Kuidas plaanite olla kasulik kohaliku omavalitsuse arengukava elluviimisel?

»Küsija ilmselt ei ole kursis, et keskuse omanikud on olnud kuni 2009. aastani nii Tõlliste valla arengukava kui Valga maakonna turismiarengukava loomise juures, viimase juures lausa autoritena. Sama liini püütakse jätkata ka nüüd. Kogukonnale olulised objektid peavad olema kajastatud ja eelarvestatud kohaliku omavalitsuse arengukavades, omanike ja kohaliku omavalitsuse koostöö on see, mis aitab arengukavades paikapandu ellu viia.

Teie Postimehes ilmunud artikli põhjal väidate, et soovite kohaliku kogukonnaga teha koostööd. Kuidas loodate koostööd arendada ja – mida raha eest osta ei saa ehk teisisõnu – kuidas taastate usalduse?

«Usun, et kohaliku kogukonna osas ei peaks me muret tundma, kui käimasoleva diskussiooni käivitajad ehk petitsiooni autorid (kelle hulgas on muuseas ka nende samade klubide juhtfiguurid, kes ei suutnud pankrotiprotsessi ajal läbirääkimisi pidada) ei oleks välja tulnud demagoogiast pulbitseva ja motoringkonnas segadust külvava avaldusega.

Kahjuks elame selliel ajastul, kus iga negatiivne sõnum võimendub ja jääb avalikku ruumi igaveseks tiirlema. See, mida hiljem räägitakse, ei pälvi ammugi nii suurt tähelepanu. Katsu siis õiglust jalule seada. Kahjuks läksime petitsioonist tuld võttes asjaga kaasa. Parem oleks olnud vist vait olla.»

Olete Sanomar ettevõtete lammutus- ja puhastustööd objektijuht, mis ajendas teid hakkama ettevõtjaks?

«Ma ei ole ammu enam nimetatud ettevõttes tööl. Ettevõtja olen juba ammu, alates 22.07.2010. Samuti pole A.K.A. ainuke ettevõte kus ma osalust oman.»

Palju olete ise motospordiga kokku puutunud?

«Olen mitmetel Jaanikeses toimunud krossidel nii-öelda musta tööd tegemas käinud. Seega võistlejad on sõitnud ka minu lükatud radadel. Keskuse omanikettevõtte juhtimise seisukohast ei ole isa krossisõitmine vahest kõige määravam. Oluline on kaasata õiged inimesed, oma ala spetsialistid.»

On teil motospordiringkonnast toetajaid? Kes?

«Ma arvan, et enamik petitsioonile allakirjutanuid tegelikult toetab meid. Ma loodan, et enamik petitsioonile oma hääle andnuid hääletas pigem selle poolt, et keskus taas tööle hakkaks. Loodan, et meie selgitused rajavad teed toetuse tõusule.»

Olete seotud ettevõttega Sanomar ning juba aastaid on jaanikese rõdul Sanomari reklaam. Olete olnud investor või millelgi muul moel eelnevalt seotud Jaanikesega?

«Sanomar on olnud aastaid Jaanikese toetaja. Sanomar on Jaanikeses palju ehitanud ja remontinud. Ka ma ise töötasin kunagi Sanomaris ja seetõttu olen Jaanikese asjadega kursis.»

Kui ostsite pankrotipesast Jaanikese, miks te kompleksi koheselt müüki panite ja pärast petitsiooni ilmumist maha võtsite?

«See oli kinnisvaraettevõtte omalooming, õigemini apsakas, mis tekkis nende portaali ümberkorraldamise käigus. Kuulutus oli ilmselt jäänud sellest ajast, kui keskus oli avalikul enampakkumisel. Ju siis pankrotihaldur müüs keskust ka läbi erinevate portaalide või kinnisvarafirmade. Niipea, kui kõnealuse kuulutuse avastasime, palusime selle eemaldada.»

Nagu leht kirjutas, kuulub koos teiega firma juhatusse veel kaks inimest. Milline on igaühe panus täpsemalt? Ja kas Ilona Tominga varasem kuulumine omanikeringi ja sealt taandumine teis kõhedust ei tekita, et ehk võib taas samamoodi minna?

«Ettevõtte juhatusse kuulub kaks inimest. Neist iga panus on piisav ja töövaldkonnad kokku lepitud. Küsimuse teisest poolest ei saa aru. Siin peaks küsija oma küsimuse hästi läbi mõtlema ja uuesti formuleerima.»

Kas teil reaalselt ka on raha olemas, et teie sõnul Jaanikese hiilgeajad taastada?

«Tänan huvi eest. Usun, et maailmast ei ole raha otsa lõppenud.»

Kas teil on plaanis muuta praegu kehtivat elamukruntide detailplaneeringut Jaanikese motokeskuse maadel, mis tagaks turvatunde, et krossirada jääb kestma?

«Praegune detailplaneering kehtib juba pikalt ja kellelgi ei ole seda plaanis muuta. Tegemist on järjekordse jutuga »naised saunas rääkisid«-valdkonnast. Motokeskuse kinnistule ei ole koostatud ega algatatud detailplaneeringut jagamaks kinnistut elamukruntideks. Tegemist on sotsiaalmaaga, mis on ette nähtud sportlikuks tegevuseks. Küsimuse esitaja saab seda Tõlliste vallast kontrollida.»

Millal avatakse Jaanikese rada treeninguteks?

«Niipea, kui on leitud koostööpartner, kes võtab raja rendile ja hakkab krossirada haldama.»

Kuidas kommenteerite, et praeguseks on Jaanikese mõlemale katastriüksusele seatud hüpoteek summas 500 000 eurot + 500 000 eurot Wariso Foundation (registrikood FL-0002.106.127-3) kasuks? ( FL tähisega peaks olema Lichtensteini firma)?

«Võtke seda kui märki välismaisest otseinvesteeringust Eesti motospordi ja maaturismi arendamiseks.»

Kas vangerdamiste tagajärjel Comex-Moto AS võlausaldajatele saamata jäänud raha on plaanis kompenseerida?

«Ma arvan, et maletermineid kasutada on kohatu. Kõik Comex-Moto võlausaldajad, kelle nõuded pankrotiprotsessi käigus tunnustati, saavad oma raha tagasi vastavalt kohtu poolt kinnitatud jaotuskavale. Ei maksa jätta taas muljet, et keegi on kellegi jälle naha üle kõrvade tõmmanud.»

Millal algab Jaanikeses tõeline elu? Kõik on täielikult käest lastud. Miks?

«See, millal algab taas tõeline elu, sõltub aspektidest, mida on nii siin kui varasemalt käsitletud.
Küsija ei ole arvatavasti pikalt kohapeal käinud. Kinnistuid on korduvalt käidud niitmas ja koristamas prahist, mida on sinna jätnud kohalikud kaagid. Olukord ei ole nii hull, kui küsijale paistab.»

Tagasi üles
Back