E, 5.12.2022

Tõrva vallas mõõdetakse radooni taset

LEPM
Tõrva vallas mõõdetakse radooni taset
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Foto on illustratiivne.
Foto on illustratiivne. Foto: Krista Täht-Kok

Käesoleval suvel viib Eesti Geoloogiateenistus vastavalt Keskkonnaministeeriumi tellimusele Tõrva vallas läbi radooni mõõtmisi pinnas. Täpsemalt mõõdetakse radooni pinnaseõhus ja valikuliselt ka mõnede elumajade siseõhus.

Siseõhumõõtmised toimuvad sügistalvel kahe kuu jooksul kütteperioodil. Siseõhu uuringute andmeid kasutatakse vaid teaduslikul eesmärgil.Töö tulemusena antakse hinnang valla pinnase radooniohtlikkusele. See teave on oluline uusehituste konstrueerimisel ja vanade ehituste renoveerimisel, sest kaasaegsed ehitised on hästi tihendatud ning põranda kaudu hoonetesse sisse imbuv radoon ei tuuldu sealt välja loomulikul viisil.

Radoonimõõtmise käigus ei kahjustata keskkonda, ka ei ole ohtlikud detektorid millega mõõdetakse radooni siseõhus. 

Radoon on väärisgaas, mis liigub pinnases koos teiste gaasidega nagu lämmastik, süsihappegaas, heelium jne. Radoon tekib pinnasesse täiesti looduslikult uraani radioaktiivsel lagunemisel. Radoon on lõhnatu, värvitu ja maitsetu, inimese meeltele tunnetamatu. Radooni radioaktiivsel lagunemisel eraldub alfaosake, mis ei suuda tungida läbi naha, kuid on ohtlik sisse hingates, sest suudab purustada õrna kopskudet ja suurendab kopsuvähi riski.

Eesti Geoloogiateenistuse geoloogid, kes suvel Tõrva vallas radooni mõõdavad, loodavad elanike mõistvale suhtumisele.

Märksõnad
Tagasi üles