Tartu Ülikoolis selgusid vastuvõtuotsuse saanute nimekirjad

Tartu Ülikooli on aasta-aastalt raskem sisse saada. FOTO: Sille Annuk

Täna said Tartu Ülikooli vastuvõtuotsuse teada 2934 inimest, kes soovisid asuda õppima kõrghariduse esimesel astmel eestikeelse õppekava alusel. Neil tuleb hiljemalt neljapäeval, 16. juulil oma õppimatulek kinnitada.

Seejärel vabanenud õppekohad täidetakse jooksvalt 19. augustini ja kõik järgmised vastuvõtuotsuse saanud peavad oma õppima tuleku kinnitama samuti kahe päeva jooksul.

Juba varem on endale lävendipõhiselt õppekoha taganud 1500 kandidaati. Nende hulgas said ülikooli sisse 309 õppijat, kes olid täitnud mõne vastuvõtu eritingimuse, näiteks saavutanud riiklikul või rahvusvahelisel olümpiaadil väga hea tulemuse. Tänavu on vastuvõtuotsuse saanute seas ka 513 medaliga pärjatud gümnaasiumilõpetajat.

Tartu Ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul tõstis koroonakriis esile ühiskonnas olulised erialad: psühholoogia, õenduse, arsti- ja IT-õppe. «Teist aastat saame rõõmustada, et noored tunnevad huvi õpetajakoolituse ja sel aastal eriti ka loodusteaduste õpetaja õppekavade vastu,» ütles Valk. Selle taga, et õpetajakoolituse kuvand on teinud suure nihke ning noored tahavad saada õpetajaks, on Valgu sõnul paljude inimeste ja organisatsioonide töö.

Õppeprorektor lisas, et ülikooli on aasta-aastalt raskem sisse saada: «Õppida soovijate hulk tervikuna kasvab, kuid õppekohti kõrghariduse napi rahastamise tõttu juurde ei tule.»

Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma paneb kõigile südamele, et nad ei unustaks oma õppima tulekut kinnitada. «Selleks, et sügisel Tartu Ülikoolis õpinguid alustada, on vastuvõetutel vaja teha veel üks samm – kahe järgneva päeva jooksul tuleb teada anda õppekoha vastuvõtmisest. Seda saab teha sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu või kui see pole võimalik, siis e-kirja teel. Kui ka see samm on tehtud, võib lugeda sisseastumise Tartu Ülikooli lõppenuks,» sõnas Kaldma. «Kinnituse andnud kandidaate on meil hea meel tervitada juba õppeaasta avaaktusel.»

Oma vastuvõtuotsust ja kohta pingereas saab kontrollida SAISi kasutajakontolt ja juhised õppima asumise kinnitamise kohta on ülikooli sisseastumisveebis. Lisaks tasub üle vaadata SAISi kontole saadetud automaatteated avaldustega tehtud toimingute kohta. Kui kandidaat leiab vastuvõtuteate liiga hilja, on tõenäoline, et tema õppekoht on pakutud juba nimekirjas järgmisele ja vastuvõtuotsust ennistada ei saa.

Magistri- ja doktoriõppe vastuvõtuotsuseid on tehtud jooksvalt ning praeguseks on vastuvõtuotsuse teada saanuid 1246, kellest 907 on andnud ka kinnituse oma õppima asumise kohta. Kokku võtab Tartu Ülikool kõigile õppeastmetele vastu 4200 üliõpilast.

Augusti lõpus immatrikuleeritakse õppima tuleku kinnitanud kandidaadid Tartu Ülikooli üliõpilasteks. Oluline info ülikoolis õppima asumiseks on koondatud uuele üliõpilasele mõeldud lehele. Õppeaasta avaaktus toimub esmaspäeval, 31. augustil.

Kõrghariduse esimene aste hõlmab bakalaureuseõpet, rakenduskõrgharidusõpet ja integreeritud õpet. Kõrghariduse teine aste on magistriõpe ja kolmas aste doktoriõpe.

Tagasi üles
Back