Minister ootab terviseametilt jõulisi samme

Siseminister Mart Helme.

FOTO: Sander Ilvest

Neljapäeval korraldasid politsei- ja piirivalveamet (PPA) ning terviseamet ühiskontrolli, mille tulemusel selgus, et hulk 21. juulil erilennukiga Eestisse saabunud ukrainlasi rikkus riiki sisenemise tingimusi.

Ukrainlaste Eestisse saabumise tingimus oli, et tööandja korraldab nende eneseisolatsiooni, sealhulgas mittetöötamise. 31. juulil politsei- ja piirivalveameti ettepanekul tehtud PPA ja terviseameti ühiskontrolli tulemusel selgus, et eneseisolatsiooni reegleid on eri moel rikutud 46 korral, sealhulgas on põhjendatud kahtlus, et 17 inimest eneseisolatsiooni ajal ka töötas.

«See on nii tööandja kui töötaja vastutus, et seatud tingimustest kinni peetaks. On äärmiselt kahetsusväärne, et tööandjad on suhtunud endale võetud kohustustesse kergekäeliselt. Ühelt poolt on nad rikkunud reegleid, teiselt poolt on tegu kogu meie ühiskonna vastu suunatud hoolimatu suhtumisega. Osa tööandjate ja välistöötajate käitumine on seda vastutustundetum, et see võib kaasa tuua nende valdkonnaga üldse mitte seotud ettevõtjatele ja kogu rahvale suuri kahjusid, kui peaksime hakkama jälle piiranguid kehtestama, märkis siseminister Mart Helme.

Minister rõhutas, et COVID-19 viirus on taas pead tõstmas ning peame tegema kõik, et vähendada võimalusi selle edasikandmiseks.

Eneseisolatsiooni reeglite rikkumise puhul saab rikkujad vastutusele võtta. «Eestisse saabunud välismaalase suhtes on politsei- ja piirivalveametil võimalik eneseisolatsiooni nõuete rikkumise ja eneseisolatsiooni ajal töötamise võimaldamise eest rakendada sanktsioneerivaid meetmeid. Rahva tervise ohu tõttu on võimalik lõpetada välismaalase Eestis viibimine, mille tulemusel on tal kohustus pöörduda tagasi kodumaale, karistada tööandjat trahviga kuni 32 000 eurot või algatada kriminaalmenetlus nakkushaiguse leviku ohu ja nakkushaiguse leviku põhjustamise eest. Riik ei tolereeri selliseid rikkumisi ja vastutustundetut käitumist,« ütles Mart Helme. PPA on selles osas tegevusi alustanud.

Eesti elanike ja Eestisse saabuvate välismaalaste suhtes on terviseametil võimalik eneseisolatsiooni nõuete rikkumise eest määrata sunniraha kuni 9600 eurot kohustuse nõuetekohaselt mittetäitmise eest ja algatada väärteomenetlus karantiininõuete rikkumise eest. «Ootan, et eerviseamet astuks siin jõulisi samme,» sõnas siseminister.

Taoline kontroll viidi eelmisel nädalal läbi ka Lõuna-Eestis. Kokku kontrolliti 29 majutuskohta ning 78 ukrainlast, kellest 14 ei täitnud eneseisolatsiooni kohustust: nad olid keelust hoolimata töökohal, seenel või mujal.

21. juulil saabus erilennukiga Eestisse 145 ukrainlast, kellel oli kohustus olla 14 päeva pärast saabumist oma elukohas eneseisolatsioonis, mille peab korraldama tööandja.

Tagasi üles
Back