Valitsus eraldas 3,5 miljonit terviseametile ja isikukaitsevahenditeks

Kaitsemaskid, desinfitseerimisained ja kaitsekindad aitavad vältida nakatumist Covid-19 koroonaviirusesse.

FOTO: Tomi Saluveer

Vabariigi valitsus otsustas tänasel istungil eraldada 2020. aastal täiendavalt 1,016 miljonit eurot terviseameti tugevdamiseks, et suurendada ameti võimekust koroonaviiruse leviku tõkestamisel.

Ühtlasi eraldati 2,5 miljonit eurot sotsiaalvaldkonna isikukaitsevahendite riikliku varu suurendamiseks kahe nädala jao võrra.

«Terviseametil on haiguspuhangu ohjamisel võtmeroll nii epidemioloogilise olukorra seiramisel ja tervishoiusüsteemi juhtimisel kui ka nakkusahelate väljaselgitamisel. Samuti haigestunute ja lähikontaktsete nõustamisel ja jälgimisel, andmete kogumisel ja analüüsimisel, tervishoiu- ja hoolekandeasutuste nõustamisel, elanikkonna ning partnerite teavitamisel. Kevadel puhkenud globaalse pandeemia ajal tegutseti sageli maksimaalse võimekuse piiril,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

«Vastavalt tervishoiu valmisolekuplaanile suurendame terviseameti võimekust nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje tõhustamiseks. Terviseameti tugevdamiseks eraldatud lisaraha võimaldab värvata täiendavat tööjõudu ja tõhustada olemasolevaid digilahendusi,» lisas Kiik.

Tervishoiukriisideks valmisoleku tõstmiseks on kavas luua terviseameti juurde 27 uut ametikohta ja värvata lisaks väljastpoolt kuni 44 inimest võrgustikukoostöö ja valdkondliku nõustamise tõhustamiseks, sh 20 inimest lähikontaktsete seireks regioonides. IT-arendusteks mõeldud raha võimaldab muuhulgas arendada terviseameti laborite infosüsteemi ning terviseametile operatiivselt haiglate patsiendivoo ja ravivõimekuse kohta ülevaateid andvat infosüsteemi MEDSITREP.

«Terviseameti juurde on kavas moodustada üle-eestilise ekspert-võrgustik, mis koordineerib parimaid praktikaid kõikides Eesti tervishoiuasutustes, et meditsiinitöötajad oleksid varustatud asjakohase infoga. Samuti arendame vajalikke digilahendusi ja terviseameti analüütilist võimekust,»  ütles terviseameti peadirektori kt Mari-Anne Härma.

Tagasi üles
Back