GALERII JA VIDEO Koolirahu leping sai allkirjad Võrus

Copy

Traditsiooniline koolirahu alanud õppeaastaks kuulutati teisipäeval välja Võru keskväljakul. Sedapuhku kannab loosungina sõnumit võrukeelne ütlemine «Süa om õigõ kotusõ pääl» ehk «Süda on õige koha peal».

Võru linnapea Anti Allase sõnul on see võrukeelne ütlemine kõrget lugupidamist väljendav hinnang inimese kohta, kes on suure empaatiavõimega ning teiste suhtes salliv ja hooliv. «See on inimene, kes annab endast kõik, et teda ümbritsevad kaaslased tunneksid ennast hästi,» rääkis Allas. «Just sellised inimesed on koolirahu parimad suunanäitajad ja garantiid. Joondudes selliste inimeste järgi, elame juba täna paremas maailmas.»

Turvalisus eelkõige

Allase sõnul soovib ta Eesti ühe lastesõbralikuma linna juhina, et inimesed annaksid endast kõik ühe suure eesmärgi nimel. See eesmärk on, et koolielu osapooled – õpilased, kooli personal ja lastevanemad – tunneksid ennast turvaliselt ja hoituna. «Samuti soovin meile kõigile oskust väärtustada seda, et kõik inimesed on erinevad, erilised ja väärtuslikud – see on koolirahu vundament,» lisas Allas.

Koolirahu väljakuulutamise ja lepingu allkirjastamise eel võttis sõna Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees Marcus Ehasoo. «Soovime, et algaval õppeaastal valitseks meie koolides töine ja sõbralik õhkkond ning koolipere koostöö tugineks üksteisemõistmisele ja usaldusele,» lausus ta.

«Selleks oleme lepingus kokku leppinud, et märkame, kuulame ja tunnustame igaühte,» teatas Ehasoo. «Samuti oleme sallivad, hoiame kokku ja aitame üksteist. Teeme koostööd ja osaleme aktiivselt koolielus ning armastame õppimist ja õpetamist. Samas hoidume vaimsest ja füüsilisest vägivallast ning meelemürkidest.»

Kool peab Ehasoo sõnul olema turvaline ja mõnus paik. «Olgem üksteisele heaks eeskujuks, sest muutused algavad meist endist.»

Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg ütles vabariigi presidenti tsiteerides, et kooliskäimine, õppimine, hinded ja käitumine on lapse kohustus ja vastutus. «Te olete väga tublid õppurid, mida on näidanud meie rahvusvahelised tulemused. Samas olete te ka suurepärased uute ettevõtmiste algatajad ja oma koolielu muutjad,» lausus Tomberg.

Laste arvamusi tuleb kuulda võtta

«Kui anname lapsele või noorele võimaluse olla tema ise ja aitame luua vajaliku koolikeskkonna, saavad lapsed oma loovuse ja piirideta maailmavaatega inspireerida kõiki,» lisas ta. Tombergi sõnul peab Lastekaitse Liit vajalikuks, et laste huvid, hääl ja arvamused oleksid ühiskonnas nähtaval ja kuulda ning et lastega arvestatakse kui võrdväärsete ühiskonna liikmetega.

Tombergi hinnangul saadi kevadel koroonapuhanguga hästi hakkama. Teades, et alanud kooliaasta kujuneb siiski eriliseks, tuleks tema sõnul nüüd hoida mitte ainult enda ja lähedaste tervist, vaid märgata ja toetada ka koolikaaslasi.

Koolirahu leping sõlmitakse iga kooliaasta alguses pidulikul tseremoonial haridus- ja teadusministeeriumi esindaja, koolirahu linna esindaja, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Integratsiooni Sihtasutuse, sihtasutuse Kiusamisvaba Kool, MTÜ NÜ TORE ja Lastekaitse Liidu vahel.

Märksõnad

Tagasi üles