Ene Kerge: Poolik haridus seab piirid

Copy
Töötukassa Võrumaa osakonna juhataja Ene Kerge. FOTO: Arved Breidaks
Töötukassa Võrumaa osakonna juhataja Ene Kerge. FOTO: Arved Breidaks Foto: Arved Breidaks

Koroonakriis on aidanud Kagu-Eestisse tulla inimestel, kes saavad siin edukalt kaugtööd teha. Samas julgustab töötukassa esindaja karjäärinõustajatelt abi küsima ning agaralt täiendkoolitustel käima.

Koroonakriisi uudised on taas aktuaalsemad ning see mõjutab otseselt tööturgu.

Võrumaa olukord oli hiljutistel andmetel võrreldav märtsi seisuga. Töötuid on üle 1200, neist 16–24-aastaseid 150 ringis. Suur osa noortest töötutest on arvel olnud veel lühikest aega, üle aasta arvel olevaid noori on ainult kuus. Noored on aktiivsed tööleminejad, aga ka püsivad tööl vähem kui vanemad inimesed.

61 protsenti arvelolevatest noortest on erialase hariduseta. See on murettekitavalt suur hulk. Tööturg vajab oskustega inimesi, olgu need programmide loojad või professionaalsed kokad. Haridustee jätkamiseks on vaja tugevat soovi ja motivatsiooni ning selle tarvis teevad töötukassa konsultandid ja karjäärinõustajad pidevat tööd.

Paljudel pole ülevaadet, milliseid ametikohti ettevõtted pakuvad. See on aga oluline, sest paratamatult ei ole igas piirkonnas suurt valikut ning tuleb olla realist ja paindlik vastavalt nõudlusele. Samuti jäävad puudulikuks teadmised, milliseid oskusi ühel või teisel ametikohal tarvis on.

Elukestev õpe on võtmesõna, mis hoiab inimesi tööturul ka aastate pärast.

Tihti on uuele tööle minnes vaja läbida koolitusi. Peaaegu kõik ametid nõuavad arvutioskust või mõne võõrkeele tundmist. Arvutioskuste õppimiseks on palju võimalusi ning soovitan kõikidel end selles valdkonnas pidevalt arendada. Võrumaal on selles hea partner kohalik kutsehariduskeskus, kus korraldatakse tihti täiendkoolitusi. Ka töötukassa toetab digioskuste arendamisel ning tööandjadki saavad inimesi selles valdkonnas koolitada.

Mida aga õppida, et kindlustada tulevikus tööd? Sellele on väga raske üheselt vastata. Töötukassa uurib tööjõu puudust ja ülejääki ning kindlasti võib väita, et spetsialistid on alati hinnas, nagu ka tehniliste oskustega inimesed.

Lisaks tehnilisele taibule on aina enam vaja olla väga paindlik ning suuta reageerida muutustele majanduses. Elukestev õpe on võtmesõna, mis hoiab tööturul ka aastate pärast. Inimesed peavad aga julgesti ennast täiendama, mitte kartma kursustele või kooli minna.

Täpsemalt saab tööjõuvajaduse baromeetriga tutvuda töötukassa kodulehel.

Meie karjääritiim korraldab ka välismaalt tagasitulnutele eraldi kohtumisi, et selgitada välja nende ootused ja olla abiks tööturule naasmisel. Inimesed on enamasti väga motiveeritud ja uudishimulikud, saamaks teada, millised tööandjad piirkonnas tegutsevad ja kus valdkonnas on puudujääke. Samuti tuuakse välja vabatahtlikuna töötamise võimalust – väliskogemuse jagamist.

Haridustee jätkamiseks on vaja tugevat isiklikku soovi ja selget motivatsiooni ning selle tarvis teevad töötukassa konsultandid ja karjäärinõustajad pidevat tööd.

Mõnevõrra on sel aastal välismaalt naasnute vool küll vähenenud, aga siiski on väga hea tõdeda, et tullakse ka tagasi. Osa naasnutest avaldab soovi alustada ettevõtlusega ja ka siin saame väikese toe alustamiseks anda. Sellele lisanduvad koolitused ja nõustamised. Ettevõtlusvaldkonnas on Võrumaal väga hea partner arenduskeskus koos ettevõtluskonsultantidega.

Rahvastik väheneb Eestis peaaegu igas piirkonnas, välja arvatud suuremad keskused nagu Tallinn, Tartu ja Pärnu. Pealegi liigub ka tööealine rahvastikugrupp keskustesse, sest enamasti on seal rohkem töökohti ning lastel suurem valik hobitegevusi.

Heade spetsialistide leidmine ning värbamine meie tööandjatele on aga keeruline. Väga tihti takerduvad tööotsingud selle taha, et kõrge kvalifikatsiooniga inimene ootab ka Võru tingimustes töötasu, mida ta varem näiteks Tallinnas sai.

Küll aga on koroonakriis näidanud, et Kagu-Eestisse on suundunud inimesed, kes saavad siin kuplite vahel edukalt teha kaugtööd.

Koroonakriis ei ole Võrumaad väga raputanud ning loodame, et nii see ka jääb. Need, kes tööd teha tahavad, seda ka saavad – küll läheb mõnel tööotsijal teinekord natukene kauem aega, et leida see kõige sobivam töökoht.

Tagasi üles