Ivar Unt: spordil pole vallavõimuga vedanud

, Valga vallavolikogu liige (Reformierakond)
Copy
Ivar Unt
Ivar Unt Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Vallavolinik leiab, et Valga vallajuhid on korvpalliklubi mängijatega käitunud viisil, mis põhjustas vallale suure mainekahju. Samuti heidab ta uuele vallavõimule ette Jaanikese motokompleksi unarusse jätmist.

Pool aastat Valga valda valitsenud Keskerakonna võimu all on mõnigi spordiala vaeslapse rolli jäänud või mõni tegija tegevuse lõpetanud. Poe on kinni pannud Valga-Valka korvpalliklubi, vireleb ka Jaanikese motokompleks.

BC Valga-Valka toetamine valla eelarvest sattus volikogus Keskerakonna kriitika alla aasta algul. Klubi oli tõesti aasta-aastalt kehvemaid tulemusi näidanud. Samuti oli probleeme raamatupidamisega ning tekkinud olid võlad nii mängijate kui teenusepakkujate ees.

Rahastamise üle otsustavad arvamused jagunesid kaheks: ühed leidsid, et klubi saab jalad alla, teised olid jätkamise vastu. Eriliselt sattus klubi perekond Karuse tule alla.

Arvasin minagi, et klubi parimad päevad on möödas ning projektile tuleks joon alla tõmmata. Valkaga ühise klubi ülalpidamine võttis aina rohkem aega ja raha ega olnud mõistlik. Valla mainele oleks heal tasemel klubi muidugi kasulik, kuid mängijad ei saavutanud piisavalt häid tulemusi ning paremate palkamiseks nappis raha.

Kuigi korvpalliklubi jäi valla toetuseta, ükski teine klubi sellest aga ei võitnud. Kuhu raha suunati, pole teada.

Klubi rahastamisküsimus tekitas pingeid ka valla teiste spordiklubidega. Eraldatud summad tundusid ebaproportsionaalselt suured: toetus oli umbes 30 000 eurot aastas. Nii tekkis teistel mõnevõrra õigustatud ootus, et kui vald lõpetaks Valga-Valka toetamise, jaotataks vabanev raha teiste vahel. Kuigi korvpalliklubi jäi valla toetuseta, ükski teine klubi sellest aga ei võitnud. Kuhu raha suunati, pole teada.

Valla toeta jäämine tähendas sisuliselt klubi likvideerimist. Sellega võeti vastutus nii mängijate kui võlausaldajate ees, kellega oleks tulnud viisakalt arved klaariks teha – seda aga ei tehtud.

Kui eraettevõtluses jäetakse sageli partneritele raha või töötajatele palgad maksmata, siis avalikule sektorile see ei sobi. Seejuures jäeti rahata kohalikud ettevõtted. Ka korvpallurid ootasid õigusega tasu.

Võlausaldajatele ja mängijatele külma arve tegemine põhjustas vallale korvamatu mainekahju. Kui firma saab uue nime võtta või teise juriidilise keha teha, siis Valga vald ei saa. Proovisin volikogus seista selle eest, et klubi selle aasta raha niipalju kätte saaks, et võlad ära maksta, kuid varasem Valga korvpalli patroon, eraettevõtja Allain Karuse oli kindlalt vastu.

Petta said nii mängijad, toetajad kui valla spordiklubid, kes lootsid vabanevast rahast lisatoetust saada. Ainukesed võitjad on Karused, kes kindlustasid endale avaliku tähelepanu, mille toel napsati vallavanema koht.

Kui eraettevõtluses juhtub sageli, et raskuste tekkimisel jäetakse partneritele raha või töötajatele palgad maksmata, siis avalikule sektorile selline tegutsemine ei sobi.

Oluliselt paremini pole lood ka Jaanikese motokeskuses, mille vald ligi poolteist aastat tagasi ostis. Kompleksi hiilgusest olid järel riismed ning vald tegi suuri plaane keskuse arendamiseks. Kuigi motosport on üks valdkond, millega Valgal on kogemust ja kompetentsi, oli selge, et keskus vähemalt kümme aastat investeeritud raha tagasi ei teeni ning selle elluäratamine nõuab kõva tööd. Seetõttu sai eelarvesse plaanitud palgaline koht inimesele, kes hakkaks arendustegevusi vedama ning leiaks selleks raha.

Siis aga vahetus vallas võim. Kompleksi arendajat tööle võetud pole, venib ka asjaajamine. Mõistagi on igal erakonnal voli varasematele plaanidele vesi peale tõmmata. Kahju on aga tehtud investeeringutest, mis viisid valla eelarvest üle veerand miljoni euro, ning veel rohkem motomeestest, kellel silm säras lootuses, et viimaks hakkab Valgaski midagi liikuma.

Mõistagi tegi ka koroona oma korrektiivid, kuid pigem on valla rahaline olukord seeläbi paranenud ning teha tuleks rohkemgi, kui varem võimalust oli.

Kui riik võtab 5 miljardit laenu, pudeneb seda suurte summadena ka omavalitsustesse, see rahakülv aga muudab vallajuhid mugavaks. Raha väljaajamiseks pole vallajuhid midagi teinud, seda jagab riik valemite alusel ning kõigile, tuleb ainult leida koht sellele. Kahju, et seda ei paista jätkuvat spordivaldkonda.

ALLAIN KARUSE KOMMENTAAR

Tekkinud olukorrast ei võitnud keegi

«On väga palju selgitatud, miks Valga vallavolikogul polnud võimalik toetada korvpalliklubi BC Valga-Valka / Maks & Moorits. Püüan seda lühidalt veel kord meelde tuletada. Klubi ei esitanud 2019. aasta sügisel, kui koostati järgmise aasta eelarvet, toetuse saamiseks avaldust ei vallale ega volikogule. Klubil ei tohi olla võlgnevusi riigi ega valla ees ja esitatud peavad olema kõik deklaratsioonid nii spordiregistritele kui maksu- ja tolliametile.

Kahjuks olid klubi taga oleval spordiseltsil need tingimused täitmata. Volikogu istungil pakkusin, et see summa, ligi 30 000 eurot, tuleks jagada lastele pearahaks ja spordiürituste korraldamiseks. Kahjuks Ivar Unt ega Reformierakond ettepanekut ei toetanud.

Klubi käekäigu ning võetud kohustuste eest vastutavad ikkagi klubi juhatuse liige ja tegelikud juhid. Aitäh, Ivar, mind Valga korvpalli patrooniks nimetamast, aga arvan, et pole seda nime väärt. Klubi patrooniks ja presidendiks kutsuti ikka Margus Lepikut. Jah, olen abiks olnud paljudele spordiklubidele ning sportlastele nõu, jõu ja kui võimalik, ka rahaga. Sama lugu oli korvpalliga. Miks lahkusid 2019. aasta kevadel klubi juurest pikaajalised vedurid Antti Vasar ja Tõnu Sirol? Mina seda ei tea. Igatahes oli kurb näha, kuidas pärast Vasara lahkumist pani korvpallirong allamäge ajama.

Kindlasti ei ole siin loos võitjaid. Avalik tähelepanu ning minu populaarsus tuleb pigem sellest, et olen elus teinud õigeid asju ja otsuseid, sealhulgas toetanud sporti, kultuuri, abivajajaid ja tegelenud heategevusega. Näiteks ka oma volikogu liikme tasu 240 eurot annetan heategevuseks.

Tänavu saabus kevad koos COVID-19-ga. Palju võistlusi jäeti ära ning rajad olid suletud. Külgvankrite MM katkestati. Minul pole Meelis Kattaile ega Valga Spordi töötajatele midagi Jaanikese motokompleksi asjus ette heita. Pärast eriolukorra piirangute lõppu on rada treeninguteks avatud. Minu teada on Valga Sport palganud ka inimese, kes Jaanikesel silma peal hoiab ja vaatab, et rada oleks treeninguteks sõidetav, ümbrus korras ning värske rajainfo jõuaks sotsiaalmeediasse.

Valga motoklubide esindajad rääkisid volikogus, et neil on laste ja noorte treeninguteks kodu lähedale rada vaja. Millegipärast kasutatavad nad Jaanikese rada tõesti vähe. Kuid keegi pole plaanidele vett peale tõmmanud. Kõik projektid on töös, ka volikogu liige Lauri Drubinš on Jaanikese projektide koostamisel abiks olnud ja palju oma isiklikku aega panustanud.»

Allain Karuse, Valga vallavolikogu aseesimees (Keskerakond)

ESTER KARUSE KOMMENTAAR

Vald korvpalliklubi enam aidata ei saanud

«Korvpalliklubi tegevuse lõpetamise tõttu vabanev raha – 33 000 eurot – ei ole kadunud. See summa on spordireservis ja ootab jaotamist teiste spordiklubide vahel. Ivar Unt peab sellest olema teadlik, kuna osales volikogu istungil, kus otsustati summa reservi suunata.

Samuti ei ole korrektne väita, et «vald võttis vastutuse nii mängijate kui võlausaldajate ees, kellega oleks tulnud viisakalt arved klaariks teha». Mingeid kohustusi vald ei saanudki võtta, kuna oli pelgalt klubi sponsor. Vald ei saanud üle võtta eraõigusliku MTÜ kohustusi ega kasutada valla raha spordiklubi probleemide lahendamiseks.

Vald ei saa tasuda MTÜ võlgu. Kui näiteks spordiselts võtab laenu, kuid ei suuda täita kohustusi panga ees, ei hakka ju vald neid võlgu kinni maksma.

Lõuna-Eesti Postimehes on 12. veebruaril samuti kirjas: «Samal ajal on spordiseltsil esitamata aruanded raha kasutamise kohta, mistõttu uue toetuse eraldamine oleks tulnud välistada. Seisuga 14.12.2019 oli seltsi maksuvõlg riigi ees ligi 4700 eurot ja juba viis aastat ei ole esitatud tähtaegselt majandusaasta aruannet.»

Kui volikogu seda rahastamisotsust klubile ei teinud, siis kuidas oleks vald pidanud eraldama raha klubile, mis enam ei toiminud? Või selle taga olnud spordiseltsile?

Tekkinud olukorras oli vastutav klubi juhtkond ja küsimused tuleks suunata neile või toonasele vallajuhile Margus Lepikule. On tõesti kahju, et BC Valga-Valka kvaliteet drastiliselt langes, mis kajastus ka mängude külastajate arvus, kuna «mängijad ei saavutanud piisavalt häid tulemusi». Need on Ivar Undi enda sõnad, samuti märgib ta oma loos isegi, et klubi parimad päevad olid möödas ja projektile tuli joon alla tõmmata

Seega räägib Unt iseendale vastu. Ühelt poolt möönab, et ei toetanud klubi tegevuse jätkamist. Samas justkui toetab seda ja küsib, kuhu jäi valla toetus. Seda polnud aga eespool mainitud põhjustel võimalik eraldada.

Mis puudutab arvamust, et «Ainukesed võitjad on Karused, kes kindlustasid endale avaliku tähelepanu, millele toetudes napsati vallavanema koht», siis see kuulub huumori valdkonda. Vastaks samuti naljatades: ju siis nägi avalikkus samuti, et klubi tegevus pole läbipaistev ja asjad on käest ära. Tegelikult valitakse vallavanem aga volikogus, seal pole võimalik midagi niisama «napsata».

Jaanikese motokeskuse arengut näeme üsna positiivsena, kuigi kompleksi uuesti ellu äratamine nõuab kõvasti tööd, nagu Ivar Unt õigesti osutab. Ühe aastaga ei saagi Jaanikeses näha õitsvat arengut. Volikogu liige teab, et rahastustaotluste ja lubade menetlemine võtab aega, samuti kulub MATA ehk maakondlike arendustegevuste toetusmeetme käigus ette nähtud tegevuste elluviimiseks vähemalt kaks aastat alates taotluse esitamisest. Selle meetme toel on planeeritud 1. ja 2. etapi arendustegevusi mahus üle 300 000 euro.

Arendusjuhi konkurss on toimunud, kuid praeguses eeltööde faasis, kui käimas uuringud ning põhiprojekti koostamine radade valgustusele ja kastmissüsteemile, ei olnud kokkuhoiu huvides mõistlik täiskohaga inimest veel tööle rakendada. Projektitegevusega tegeleb ettevõtlus- ja arenguspetsialist, muude tegevustega Valga Sport. Projektid on töös, lisaks mainitule ka pesu­platside uuendamine, veevärgi ja parklate rajamine, täismõõtmetes kettagolfiraja ehitamine ja muud tööd. Ehitustegevust võime näha järgmisel aastal.

Kompleks sai ostetud eelkõige oma valla lastele treeningubaasiks, et nad ei peaks sõitma mujale. Sama meelt olid kohalikud motoklubid. Keskuses on ette nähtud ka mitmesugused vaba aja veetmise võimalused kogu perele. Sellest tuleb multifunktsionaalse keskus.

Uutele plaanidele Jaanikeses pole sugugi «vett peale tõmmatud». Asjad liiguvad, et seal korraldataks taas suuremaid üritusi ning keskus oleks avatud kõigile.»

Ester Karuse, Valga vallavanem (Keskerakond)

Tagasi üles