Salasigarettide vedu tõi kaasa tingimisi vangistuse

Veokist leiti 9,6 miljonit salasigaretti.

FOTO: Maksu- ja tolliamet

Maksu- ja Tolliameti (MTA) uurimisosakonna Lõuna talituse töötajad avastasid kontrolli käigus veoauto haagisest 9,6 miljonit salasigaretti.

MTA töötajad pidasid 17. juunil Valgamaal Tõrva vallas asuvas maanteeristis kinni Lätist saabunud Eesti numbrimärkidega veoauto ning leidsid kontrolli käigus selle haagisest 9,6 miljonit Valgevene maksumärkidega sigaretti Winston Blue ja Winston Classic. Kui see sigaretikoorem oleks jõudnud Eesti salaturule, oleks riigil ainuüksi aktsiisimaksudena jäänud saamata ligi 1,4 miljonit eurot.

Asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlus, mida juhtis Lääne ringkonnaprokuratuur. Veoautot juhtinud isik mõisteti lisaks süüdi maksukohustuse varjamises ja tagastusnõude alusetus suurendamises ning kokku määrati talle karistuseks 3 aastat vangistust 5-aastase katseajaga. Lisakaristusena ühingute juhtorganites tegutsemise keeld kolmeks aastaks.

Veokist leitud salasigaretid

FOTO: Maksu- ja tolliamet

«Lisaks vangistusele ja pikale katseajale on oluline karistusõiguslik mõju lisakaristusel. Lisakaristuse eesmärk on aus ja usaldusväärne ettevõtluskeskkond,» ütles süüdistatavaga karistuskokkuleppe sõlminud prokurör Helga Aadamsoo. «Sõnum on, et ebaausate skeemide loomine või neis osalemine ei tohi ära tasuda ning sellise tegevuse jätkamine peab olema võimalikult keeruline.»

Selle aasta esimeses pooles on MTA töötajad tabanud kokku 23,5 miljonit salasigaretti, võrdluseks tabati 2019. aastal kokku 16,3 miljonit salasigaretti.

«Poolaastal tabatud salasigarettide suure koguse taga on tänavused mahukad üksikjuhtumid. Lisaks ühe juhtumiga tabatud 9,6 miljonile salasigaretile avastasime juunis veel 3 miljonit, aprillis 1,7 miljonit ja jaanuaris 7,92 miljonit salasigaretti,» ütles MTA peadirektori asetäitja Rivo Reitmann.

«Maksu- ja Tolliameti ülesanne on kaitsta ühiskonda ja majandust ning järjepideva professionaalse töö tulemusena näeme igal aastal salasigareti turu osakaalu pidevat langust. Seda kinnitab ka Eesti Konjunktuuriinstituudi salaturu uuring, mille kohaselt moodustasid illegaalsed sigaretid eelmisel aastal kogu sigarettide siseturumahust hinnanguliselt 12–15%, mis on viimase kümne aasta madalaim tase,» lisas Reitmann.

Kahjuks siiski ka neid, kes usuvad, et kuritegevus tasub ära ning sellisel juhul annab MTA tema sõnul selge vastupidise sõnumi. «Teeme oma tööd nii piiril kui ka sisemaal, et salasigaretid ei jõuaks Eestis mustale turule ning meid ei kasutataks transiitriigina, et transportida salasigarette teistesse Euroopa Liidu riikidesse.»

Tagasi üles
Back