Hargla kool pälvis Ettevõtliku Kooli kõrge tunnustuse

LEPM
Copy
Hargla kooli direktor Juta Kond.
Hargla kooli direktor Juta Kond. Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool omistas tänavu 17 haridusasutusele esimese astme kvaliteedimärgise ehk baastaseme ja 5 koolile teise astme ehk hõbetaseme. Ettevõtliku Kooli standardi hõbetaseme tunnustuse pälvis ka Valgamaal asuv Hargla kool.

Hargla kooli direktori Juta Kondi sõnul on Hargla Kooli prioriteediks õpilase individuaalse võimekuse märkamine ning hariduse andmine vastavalt õpilaste võimetele. 

«Eesmärk on noori valmistada ette toimetulekuks igapäeva ja tööeluks ning seeläbi arendada ettevõtlikkust,» rääkis Kond. «Ettevõtliku kooli standard on hea tööriist õppetegevuse sisehindamiseks. Ettevõtliku kooli hõbetaseme saavutamine on Hargla Koolile kvaliteedimärk ning annab teadmise, et ollakse teel õiges suunas.» 

«Ettevõtlik kool» või «Ettevõtlik lasteaed» kvaliteedimärgise kasutamise õiguse saavad need koolid ja lasteaiad, kelle õppeasutus vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele olulistes lasteaia ja koolielu valdkondades. Valgamaal pälvis Hargla Kool standardi hõbetaseme tunnustuse ja Valga Gümnaasium baastaseme.

«Ettevõtlikus koolis on olulisel kohal kaasav ja ettevõtlik õpe, mis jõuab nii ainetundidesse kui ka õppetöö välisesse aega. Vastava standardi saamiseks tuleb igal õppeasutusel läbida hindamine, mis viiakse läbi järgmistes valdkondades: eestvedamine ja juhtimine; personalivaldkond; koostöö huvigruppidega; ressursside juhtimine; õppe- ja kasvatusprotsess. Hindamise edukalt läbinutele antakse üle tunnustuskiri koos standardit tõendava autahvli ja lipuga,» selgitas Ettevõtliku Kooli arendusjuht Heidi Uustalu.

Tunnustust jagatakse kolmel erineval tasemel: baas-, hõbe- ja kuldtasemel.

Baastaseme saanud õppeasutusi iseloomustab oma organisatsiooni igakülgne teadlik arendamine vastavalt ettevõtliku õppe kvaliteedisüsteemile ehk standardile.

Hõbetaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe vallas kogemuste kandjad ja jagajad vähemalt oma maakonna piires ehk on eeskujuks oma maakonnas.

Kuldtaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe liidrid nii Eesti siseselt kui ka välismaal, nad on väga suureks toeks programmi arendamisel.

Hõbetaseme omistanud haridusasutused 2020: 

Hargla Kool (Valgamaa)
Kohtla-Järve Järve Kool (Ida-Virumaa)
Viljandi Gümnaasium (Viljandimaa)
Väätsa Põhikool (Järvamaa)
Sõmeru Põhikool (Lääne-Virumaa)

Baastaseme omistanud haridusasutused 2020:

Loksa Gümnaasium (Harjumaa)
Käina Kool (Hiiumaa)
Vaimastvere Kool (Jõgevamaa)
Koeru Lasteaed (Järvamaa)
Tarbja Lasteaed-Kool (Järvamaa)
Aseri Kool (Lääne-Virumaa)
Rakvere Triinu Lasteaed (Lääne-Virumaa)
Ahja Kool (Põlvamaa)
Tilsi Põhikool (Põlvamaa)
Audru Kool (Pärnumaa)
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool (Pärnumaa)
Pärnu Ülejõe Põhikool (Pärnumaa)
Uuemõisa Lasteaed-Algkool (Läänemaa)
Noarootsi Kool (Läänemaa)
Valga Gümnaasium (Valgamaa)
Kuldre Kool (Võrumaa)
Võru Kesklinna Kool (Võrumaa)

Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuulub 124 kooli ja 15 lasteaeda üle Eesti, neist 8 hõbe- ja 1 kuldtasemega õppeasutust.

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Programmi koordineerivad maakondlikud arenduskeskused Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Tagasi üles