Puka alevik sai uue reoveepuhasti

Lõuna-Eesti Postimees
Copy
AS Otepää Veevärk juhataja Jüri Teder (vasakul), KIK koordinaator Indrek Põder, Valmap Grupp AS juhatuse liige Kalle Põldmägi, Otepää vallavanem Jaanus Barkala ja Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits puhasti avamisel.
AS Otepää Veevärk juhataja Jüri Teder (vasakul), KIK koordinaator Indrek Põder, Valmap Grupp AS juhatuse liige Kalle Põldmägi, Otepää vallavanem Jaanus Barkala ja Otepää vallavolikogu esimees Rein Pullerits puhasti avamisel. Foto: Monika Otrokova/Otepää vallavalitsus

Pukas avati uus reoveepuhasti. Pukamõisa reoveepuhasti rajamist rahastas keskkonnainvesteeringute keskus (KIK).

Taotletud projekti elluviimise kogusummaks kujunes 326 363 eurot, millest toetus KIK-ilt oli 228 068,40 eurot ja Otepää Veevärk panustas 98 193,60 eurot. Parema puhastustulemuse saavutamiseks rajas Otepää Veevärk täiendava möödavoolu biotiikidest, millega lisandus investeeringule lisakulu 15 105 eurot. Maksumusele lisandub käibemaks.

Puka aleviku reoveepuhasti rajati Pukamõisasse 1975. aastal, samal ajal on rajatud ka 880-meetrine kanalisatsioonitorustik Puka alevikust. Mõlemad rajatised olid amortiseerunud.

"Nüüd on rekonstrueeritud Puka aleviku ja Pukamõisa reoveepuhasti vaheline kanalisatsioonitorustik. Endise reoveepuhasti hoonesse ja selle ümber ehitati aga uus reoveepuhasti, mis põhineb kombineeritud aktiivmuda- ja biokiletehnoloogial," selgitas AS Otepää Veevärgi juhataja Jüri Teder. "Täiendavalt ehitati puhastile biotiikidest möödavool, mis ei olnud esialgus ette nähtud."

Asulast juhitakse reovesi isevoolse toruga tehnohoonesse. Seal paikneb jaotuskaev. Läbi jaotuskaevu voolab reovesi automaatvõresse. Jaotuskaev on varustatud avarii ülevooluga, mida on võimalik kasutada võreseadme ummistuse või hoolduse korral.

Reovee mehaaniline puhastus toimub automaatselt võreseadmes. Automaatvõre kogutud praht pressitakse kokku ja juhitakse prügikonteinerisse. Lisaks automaatvõrele toimub reoveest mehaaniliselt liiva eraldus. Selleks paigaldati 10-kuupmeetrine klaasplastmahuti.

Bioloogiline puhastus toimub kombineeritud läbivooluga aktiivmuda- ja sukeltugimaterjaliga biokilepuhastis. Bioloogilise puhastuse osa koosneb anoksilisest kambrist, õhustuskambrist ja järelsetitist. Õhustuskambrit voolab reovesi järelsetitisse. Järelsetiti tehti olemasoleva kolmemeetrise läbimõõduga betoonkaevu.

Reoveepuhasti territooriumil paikneb ka kaks biotiiki. Need jäävad vajadusel tööle järelpuhastina.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala sõnas, et uue reoveepuhasti rajamise plaan oli olemas juba enne haldusreformi, Puka valla ajal. "Projekti hakati kirjutama 2017. aastal, 2019. aastal jõuti riigihankeni ja nüüd ka ehitamiseni," lisas Barkala. "Pikaajalise ja ühise jõupingutuste najal oleme jõudnud niikaugele, et meil on kaasaegne reoveepuhasti ja reovesi ei pääse jõkke."

Puka reoveepuhasti ehitas Valmap Grupp AS, kes kaasas projekteerimise ja tehnoloogilisele koostööle Keskkond ja Partnerid OÜ, ehituse järelevalve ja projektijuhtimise teostas Otepää Veevärk.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles