P, 4.12.2022

Seitsmes Võrumaa poes leiti probleeme tuleohutusega

Jaan Rapp
, tegevtoimetaja
Seitsmes Võrumaa poes leiti probleeme tuleohutusega
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Probleeme oli ka kontrollimata ja hooldamata tulekustutitega. Foto on illustratiivne.
Probleeme oli ka kontrollimata ja hooldamata tulekustutitega. Foto on illustratiivne. Foto: Marko Saarm

Novembri lõpus ja detsembri alguses kontrollis päästeamet 308 kauplust üle kogu Eesti. Neist ligi pooltel oli probleeme tuleohutusnõuete täitmisega.

Tuleohutusnõuetele vastas vaid 54% kontrollitud kauplustest. "Peamised puudused olid seotud evakuatsiooniteede ja -pääsudega. Tihti ei olnud evakuatsiooniteedel olevad uksed võtmeta avatavad või oli evakuatsioonitee takistatud. Samuti oli probleeme kontrollimata ja hooldamata tulekustutite ja tuleohutuspaigaldistega ning lahti jäetud tuletõkkeustega," selgitas päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juht Tagne Tähe.

Võrumaal kontrolliti 11 kauplust, rikkumisi oli neist seitsmes. "Väiksemates maakohtades hakkasid silma kauplused, kus puudusid seestpoolt võtmeta avamise võimalusega evakuatsiooniväljapääsud," täpsustas Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik. "Rikkumistega seoses alustati haldusmenetlused, millega määrati puuduste kõrvaldamise tähtaeg ja sunniraha. Viimane nõutakse sisse, kui rikkumisi tähtajaks ei kõrvaldata."

Valgamaal kontrolliti kokku kuut kauplust, rikkumisi oli neist pooltes. Kontrollimata oli evakuatsioonivalgustus ja tulekustutid. Kahes kohas alustati väärteomenetlused, ühes kohas piirduti suulise märkusega puuduse kiireks kõrvaldamiseks.

Põlvamaal oli olukord veidi parem: kontrolliti 9 kauplust, rikkumisi leiti neist kolmes. Kahes kohas leidsid kontrollijad puuduseid tulekahjusignalisatsiooni hoolduses ja paiknemise skeemides. Nende rikkumiste kõrvaldamiseks alustati haldusmenetlused. "Ühel puhul tehti suuline märkus seoses valesti paigaldatud kustutiga. Kustuti põhi oli maast kõrgemal kui poolteist meetrit," rääkis Kiik.

Tagne Tähe lisas, et tuvastatud puudused on paraku sarnased iga-aastastele vajakajäämistele. 2018. aastal vastas tuleohutusnõuetele 53% reidi käigus kontrollitud kauplustest ning ka siis oli puudusi kõige enam evakuatsiooninõuete osas.

"Seda, et kontrollkäikudel tuvastame evakuatsiooninõuete rikkumisi, aimasime juba ette, kuid lootsime, et neid on oluliselt vähem. Evakuatsiooninõuete rikkumise osas on päästeametil nulltolerants, sest just evakuatsiooniteede korrasolekust võib õnnetuse puhul sõltuda sadade inimeste elu. Selle osas järeleandmisi teha ei tohi," rääkis Tähe. Päästeamet algatas reidi käigus üle Eesti 46 väärteomenetlust.

Tuleohutuse seaduse järgi saab ohutu evakuatsiooni takistamise eest karistada olukorra põhjustanud juriidilist või füüsilist isikut rahatrahviga. Sellised rikkumised on näiteks evakuatsioonipääsude lukustamine või evakuatsioonipääsu ette ja evakuatsiooniteedele asjade ladustamine.

Märksõnad
Tagasi üles