Metsis on Euroopa suurim kanaline, Eestis teise kategooria looduskaitse all olev liik. Tema püsielupaikades kehtivad ranged metsa majandamise piirangud.
Metsis on Euroopa suurim kanaline, Eestis teise kategooria looduskaitse all olev liik. Tema püsielupaikades kehtivad ranged metsa majandamise piirangud. Foto: Andrus Eesmaa

Riigikohus peatas hiljuti kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) vaidlustatud metsateatiste kehtivuse kuni põhikohtuasjas otsuse tegemiseni. Kõnealuste teatistega kavandatud raied hõlmavad alasid, mis asuvad Valgamaal Mustjõe ümbruses metsise püsielupaiga piiranguvööndis. Kokku on tegemist umbes 95 hektari suuruse alaga.

Vaidlus hakkas hargnema märtsis, kui EMA esitas keskkonnaametile vaide eesmärgiga, et Mustjõe metsise elupaika väljastatud 21 metsateatist tunnistataks kehtetuks.

Vaidlus jõudis riigikohtusse