Põlvamaa kõrged autasud jõuavad laureaatideni

LEPM
Copy
Põlvamaa kõrgeima tunnustuse ehk vapimärgi pälvis Peeter Peedomaa.
Põlvamaa kõrgeima tunnustuse ehk vapimärgi pälvis Peeter Peedomaa. Foto: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES/PM/SCANPIX BALTICS

Põlvamaal jagati välja maakonna kõrged autasud. Põlvamaa kõrgeima tunnustuse ehk vapimärgi pälvis Peeter Peedomaa.

Autasude kätteandmine toimub Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimehe poolt üks kord aastas Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud maakondlikul vastuvõtul. Võttes arvesse hetkeolukorda maakonnas, siis sel aastal pidulikku vastuvõttu ei korraldatud. Sellest olenemata toimetatakse autasud laureaatideni.

Põlvamaa vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, millega tunnustatakse isikuid, kes on silmapaistva töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Põlvamaa Vapimärgiga kaasneb Põlvamaa Omavalitsuste Liidu rahaline preemia.

Põlvamaa kõrgeima tunnustuse ehk vapimärgi pälvis Peeter Peedomaa, kes alustas puidutööstuses Põlvas 1984. aastal. Tema juhitud ettevõte Peetri Puit on spordi suurtoetaja, firma müügiedu lisab Põlvale ja Põlvamaale positiivset kuvandit. 2019. aastal investeeriti uude täisautomaatsesse tootmisliini ja tehasehoone juurdeehitusse. Ettevõttes Peetri Puit on ühendatud piirkondlik areng, ekspordi laienev haare ja puidu kasutamise tarkus ning 2020. aastal uue tootmishoone laiendus.

Põlvamaa teenetemärk on maakonna kõrge autasu, millega tunnustatakse isikuid, kes on oma töö ja tegevusega aidanud kaasa maakonna arengule ja on paistnud silma maakonna jaoks olulise saavutusega.

Põlvamaa teenetemärgi pälvisid Kaia Tamm,  Taima Nurm ja Ilmar Tagel.

Kaia Tamm töötab Põlva Koolis majandusõpetuse õpetajana ning Põlva Gümnaasiumis uurimistöö aluste, majandus- ja ettevõtlusõpetuse õpetajana. Lisaks on juhendaja koolides tegutsevatele mini- ja õpilasfirmadele. Tema juhendatud mini- ja õpilasfirmad on olnud läbi aastate edukad, osalenud tulemuslikult laatadel ja saanud erinevaid tunnustusi. Kaia Tamm on õpilaste ja kolleegide seas tunnustatud, hinnatud, motiveeriv ja oma tööle pühendunud õpetaja.

Taima Nurm on kogu oma elu spordivaldkonnas tegutsenud. Sportlik spordiürituste korraldaja, eestvedaja ning aktiivne spordi- ja tervisespordiüritustel kaasalööja ja ka organisaator.

Ilmar Tagel on pikka aega töötanud Eesti Tollis ja on olnud Eesti Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu esindaja. On väga sportlik, korraldab ja organiseerib spordiüritusi. Võtnud osa 20 maratonist ja 37 poolmaratonist. Kuulunud jooksmises ja triatlonis oma vanuseklassi paremikku. Triatlonis saanud kolm auhinnalist kohta Euroopa meistrivõistlustel.

Põlvamaa aukirjaga tunnustatakse füüsilisi või juriidilisi isikuid silmapaistvate saavutuste ja märkimisväärsete teenete eest maakonna arendamisel ning üksikisikuid silmapaistvalt eduka töö ja teenistuse või maakonna jaoks märkimisväärsete saavutuste eest.

Põlvamaa aukirjad pälvisid Kaire Hääl ja Malle Mägi.

Kaire Hääl on tänu oma pikaaegsele töökogemusele alushariduses professionaalne, järjekindel ja konkreetseid eesmärke hindav juht, kes koordineerib ja edendab alushariduse juhtide ettevõtmisi ainesektsioonis. Koostöös maakonna lasteaedade direktoritega on Kaire Hääl seadnud sisukaid tööplaane, milles kajastuvad eesmärgid ja sihid toetavad nii õpetajate kui ka juhtide igapäevatööd.

Malle Mägi on väsimatu õppija, suur õpilaste innustaja ja armastatud klassijuhataja, võimekas juhtkonna liige ning väga hea organisaator. Ta läbis mentorikoolituse ning on olnud üliõpilaste praktika ja noore õpetaja kutseaasta juhendaja. Võime uhkusega öelda, et tänu Malle innustunud tegevusele on isamaaline kasvatus meil väga heal järjel, sest üle poole kooli õpilastest kuulub kas Noorte Kotkaste või Kodutütarde organisatsiooni.

Tagasi üles