N, 1.12.2022

Rõuge valla eelarves annavad tooni suuremahulised investeeringud

LEPM
Rõuge valla eelarves annavad tooni suuremahulised investeeringud
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Haanja puhke- ja spordikeskus on plaanis välja arendada aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks.
Haanja puhke- ja spordikeskus on plaanis välja arendada aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks. Foto: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Rõuge vallavolikogu võttis sel nädalal e-istungil vastu omavalitsuse 2021. aasta eelarve, mille maht on 15,58 miljonit eurot. Investeeringutele on kavandatud enam kui kuus miljonit eurot.

Rõuge vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Katrin Urbaniku edastusel on aasta eesmärk viia ellu suures mahus investeeringuid. Käsil on valla üldplaneeringu koostamine, jätkatakse ühinemistoetuse vahenditest kokku lepitud investeeringud valla erinevates piirkondades. Nii on plaanis vahetada Rogosi mõisa uksed, renoveerida Misso teenuskeskus, projekteerida ja ehitada Mõniste sotsiaal- ja tervishoiukeskuse hoone lift, jätkata Rõuge rahvamaja renoveerimist, parendada Mõniste koolihoone kompleksi energiatõhusust, ehitada ümber Mõniste kooli ja rahvamaja küttesüsteemid ning ehitada Varstu kergliiklusteed.

Käimas on kolm suuremahulist piirkonna konkurentsivõime tugevdamise (PKT) projekti, millega loodetakse aasta jooksul lõpuni jõuda: „Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus", „Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks" ning „Suure Munamäe kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine".

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel renoveeritakse tänavavalgustus valla erinevates külades ning ehitatakse ujuvsillad Varstu järvele ning Nursi külakeskuse juurde jõele.

KREDEX-i toetuse abiga on plaanis lammutada Misso vana koolimaja ning luua selle vundamendile Piiriveere Liidri toetusel tänapäevane puhkeala.

Sotsiaalosakond jätkab Euroopa Regionaalarengu Fondi toel juba mitu aastat kestnud puudega inimeste kodude kohandamise projekti.

Jätkatakse projektiga „Kodud tuleohutuks", mida päästeamet toetab 6000 euroga ning vald lisab omalt poolt sama palju.

Ruusmäe sotsiaalmajas tehakse renoveerimistöid kahes korteris, vahetatakse torustik ja jätkatakse soojustamisega. Plaanis on remontida Rõuge hooldekodu katus, rajada mänguväljak Rõuge lasteaia Nursi rühmale, jätkata Rõuge staadioni ehitust ning Haanja rahvamaja saab invatualeti. Ka Varstu kooli staadioni rekonstrueerimine jääb käesolevasse eelarveaastasse.

Toetust said Rõuge kiriku tornikiivri ja Hargla kiriku käärkambri akende restaureerimine. Vee- ja kanalisatsiooniprobleemide lahendamiseks vallas saab toetust OÜ Rõuge Kommunaalteenused (osa KIK-i projekti omaosalusest, mis läheb käiku positiivse rahastusotsuse korral). Toetust antakse ka Rõuge tuletõrjedepoo ehituseks.

Ka tänavu saavad valla elanikud, ettevõtjad ja vabaühendused taotleda toetust oma tegemistele - olgu see siis Kagu-Eesti spetsialistidele mõeldud toetus eluaseme soetamiseks või renoveerimiseks, ettevõtlustoetus (voor lõppes 1. märtsil) või mittetulundustegevuse toetus. Elanikele antavatest toetustest on valla jaoks jätkuvalt üks prioriteete hajaasustuse programm, kuhu sel aastal on suunatud 70 000 eurot.

Rõuge valla eelarve põhitegevuse tulud on 8,9 miljonit krooni ja põhitegevuse kulud 8,9 miljonit eurot ning investeerimistegevuse kulud koos laenude ja toetustega 6,2 miljonit eurot.

Märksõnad
Tagasi üles