Valga vallavalitsuses alustas tööd kaks uut spetsialisti

LEPM
Copy
Käesolevast nädalast on Valga valla sotsiaaltöö teenistuses juhtumikorraldajana ametis Ülla Tamm.
Käesolevast nädalast on Valga valla sotsiaaltöö teenistuses juhtumikorraldajana ametis Ülla Tamm. Foto: Valga vallavalitsus

Käesolevast nädalast on Valga valla sotsiaaltöö teenistuses kaks uut töötajat, juhtumikorraldajatena asuvad ametisse Ülla Tamm ja Udo Reinsalu.

Juhtumikorraldaja ametikoht on loodud sotsiaalministeeriumi toel ja algatusel noortegarantii tugisüsteemi arendamiseks ja testimiseks. Mis see tähendab? Noortegarantii tugisüsteem on just noorte jaoks loodud süsteem, mis toetab mitteõppivaid ja mittetöötavaid noori tagasi kooli või tööle minemisel. Noore nõusolekul kohtutakse ning üheskoos pannakse paika plaan edasisteks tegevusteks.

Ülla Tamm on varasemalt töötanud, ning ka oma õpingud nii Tartus (rekreatsioonikorraldus) kui ka Viljandis (huvijuht-loovtegevuse õpetaja) alati sidunud noortega. „Sest see valdkond on südamelähedane,“ ütleb ta ise. „Olen töötanud noorsootöötajana, olnud õpilasmalevates rühmajuht ning asenduskodus kasvataja. Aastate jooksul olen kokku puutunud noortega kellel vähemal või suuremal määral on mingid raskused, olgu need koolis, kodus või isiklikul teemal. Mulle meeldib noori kuulata ning neid toetada rasketel hetkedel“. Ülla Tamme sõnul on oluline leida noorega usalduslik suhe, et ta julgeks olla avatud ning vastuvõtlik soovitustele ja abile.

Udo Reinsalu on Töötukassas oldud ametiaja jooksul omandanud kogemused ja oskused juhtumikorraldajana, muuhulgas nõustades NEET (NEET ‒ not in education, employment or training ‒ mittetöötavad või haridust ega kutset mitteomandavad) noori. Ta on töötanud pikka aega Valga Linnavalitsuses sotsiaaltöötajana ning juhtumikorraldajaks kandideerimise ajal Tartu Vangla kriminaalhooldusametnikuna. Udo Reinsalu leiab, et neis kõigis - kriminaalhooldusametniku, juhtumikorraldaja ja sotsiaaltöötaja töös - on palju ühist ja kattuvat. „Arvan, et minu senised töökogemused ja läbitud koolitused tulevad kasuks juhtumikorraldaja töös ja kohanen uue situatsiooniga kiiresti ning ma ei karda selle ametiga kaasnevat vastutust. Mulle meeldib olla sellise meeskonna liige, kus toetatakse ja usaldatakse üksteist“.

Noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldaja on toeks ja abiks oma piirkonna noortele vanuses 16-26, kes on mistahes põhjustel eemale jäänud tööturult või hariduse omandamisest. Juhtumikorraldaja võtab ühendust noortega, et koos selgitada välja noore jaoks olulised eesmärgid ja panna paika noorest lähtuv plaan nende eesmärkideni jõudmiseks.

Käesolevast nädalast on Valga valla sotsiaaltöö teenistuses juhtumikorraldajana ametis Udo Reinsalu.
Käesolevast nädalast on Valga valla sotsiaaltöö teenistuses juhtumikorraldajana ametis Udo Reinsalu. Foto: Valga vallavalitsus
Kommentaarid
Copy
Tagasi üles