Valga vallas alustas tööd uus lastekaitsespetsialist

Karin Kängsepp. FOTO: Valga vald

Aprilli algusest on Valga valla sotsiaaltöö teenistuse read täienenud, sest uue lastekaitsespetsialistina asus ametisse Karin Kängsepp.

Karin Kängsepp on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli sotsiaaltöö erialal ning töötanud tegevusjuhendaja ja sotsiaaltöötajana.

„Omandatud sotsiaaltöö eriala, varasem töökogemus ja soov anda endast parim sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel oma koduvallas on mulle motiveerivaks jõuks," märgib ta ja lisab, et on sotsiaaltöö erialal õppides läbinud õppeained, mis toetavad töötamist ka lastekaitse valdkonnas.

„Oma tugevaks küljeks pean sõbralikkust ja head suhtlemisoskust ning empaatia pole minu jaoks lihtsalt mõiste vaid tegevuse lahutamatu osa". Karin Kängsepp leiab, et varasem pikaajaline meeskonnatöö annab kindlustunde ning on õpetanud kuulama ja säilitama neutraalsuse klientidega suhtlemisel ka keerukates olukordades.

Tagasi üles
Back