R, 9.12.2022

Politsei jättis vallajuhi suhtes menetluse alustamata

Tiit Loim
, reporter
Politsei jättis vallajuhi suhtes menetluse alustamata
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Valga vallavanem Monika Rogenbaum kinnitas, et hajutatuse nõude täitmine istungil, millel uus vallavalitsus paika sai, on tõendatud ja kellegi tervist seal ohtu ei pandud.
Valga vallavanem Monika Rogenbaum kinnitas, et hajutatuse nõude täitmine istungil, millel uus vallavalitsus paika sai, on tõendatud ja kellegi tervist seal ohtu ei pandud. Foto: Tiit Loim

Valga vald esitas hiljuti avalduse kriminaalmenetluse alustamiseks värskelt Valga vallavanemaks valitud Monika Rogenbaumi kohta, kuna viimane olevat tekitanud vallale rahalist kahju, kui oli veel Taheva vallavanem. Politsei hinnangul pole kriminaalmenetluseks alust.

Kuriteokaebus Valga vallalt jõudis politseini 14. aprillil, kui Rogenbaum oli alles vallavanema kandidaat. Selles soovis vald kriminaalmenetluse algatamist Rogenbaumi suhtes väidetava eriti suures ulatuses toime pandud toimingupiirangu rikkumise tõttu. Juhtumid puudutavad aega, kui Rogenbaum oli veel Taheva vallavanem. Taheva vald sai haldusreformi käigus Valga valla osaks.

«Kui Valga vallale on kahju tekitatud, tuleb vallal reageerida,» põhjendas kaebust eelmisel nädalal umbusaldatud endine vallajuht Ester Karuse.

Sajad tuhanded eurod

Kaebuses kirjeldatakse nelja juhtumit. Kõigi puhul heidetakse ette, et Taheva vallavanem Monika Rogenbaum osales otsustes, mis puudutasid vallale kuuluva vara võõrandamist sihtasutusele Taheva Sanatoorium. Kaebuse järgi osales Rogenbaum vallavanemana otsustusprotsessis juriidilise isiku suhtes, mille kontrollorganisse ta ise kuulus. Teadaolevalt puudutab kaebus Taheva vallavolikogu otsuseid, millega anti 2017. aastal sanatooriumile tasuta üle kaks maaüksust koos rajatistega. Ühtlasi anti otsusega Ro­genbaumile volitused vajalikeks tehinguteks.

Karuse hinnangul on vallale sellega tekitatud enam kui 600 000 eurot kahju. «Ta oli vallavanem ja korraga ka sihtasutuse nõukogu liige: seega istus kahel toolil ja tegi tehinguid, mis vallale kahjulikud.»

Politsei menetlust ei alustanud. Korrakaitsjad tõdesid, et Rogenbaum oli küll Taheva vallavanem ja sanatooriumi nõukogu liige, ent tema tegevus oli kooskõlas korruptsioonivastane seadusega (KVS).

Endise Valga vallavanema Ester Karuse sõnul on juhtumi lühikokkuvõte, et Rogenbaum on toonud vallale kahju.

«Arutelu teemal, kas Monika Rogenbaum ületas korraldust andes vallavanema volitusi või mitte, ei muuda fakti, et Monika Rogenbaum täitis Taheva Sanatooriumi nõukogus Taheva vallalt saadud ülesandeid – ehk töö nõukogus oli tema ametikohustuseks. Nimetatud asjaolu välistab vastutuse toimingupiirangu rikkumise eest, kuna Taheva Sanatoorium ei olnud Monika Rogenbaumi jaoks KVSi mõttes seotud isikuks,» leidis politsei 19. aprilli otsuses. Vald kaebas otsuse edasi, ent prokuratuur jättis kaebuse rahuldamata.

Valga endise vallavanema Ester Karuse sõnul rikuti viimasel volikoguistungil hajutatuse nõuet.
Valga endise vallavanema Ester Karuse sõnul rikuti viimasel volikoguistungil hajutatuse nõuet. Foto: Margus Ansu

Vara valla kontrolli all

Monika Rogenbaum ütles, et toonase vallavanemana andis ta Taheva volikogu otsuste alusel vara üle sada protsenti valla mõju all olevale sihtasutusele Taheva Sanatoorium. «Üle anti hoolekandeasutuse pidamiseks vajalikud kinnistud hoonete ja rajatiste ning väiksema varaga. Kogu üleantud vara on alates valdade ühinemisest Valga valla kontrolli all. Varade selline liikumine oli ühinemiskomisjonides teada ning kokku lepitud.»

Rogenbaum lisas, et endine Valga vallavanem Karuse on ametiseisundit ära kasutades saatnud tema kohta politseile kuriteoteate, mille jättis valla dokumendiregistris registreerimata.

«Tore teada, et esimene ja prioriteetne tegevus Monika Rogenbaumi poolt oli Valga valla dokumendiregistri läbikammimine, sisestades otsingusse oma ees- ja perekonnanime. Tegelikkuses peab vallavanem teadma, et tema poolt temaga seotud dokumentide otsimine ja nendega tutvumine on pehmelt öeldes ebakorrektne tegevus,» vastas etteheitele Karuse.

Monika Rogenbaum, endine Taheva vallavanem

«Üle anti hoolekandeasutuse pidamiseks vajalikud kinnistud koos seal paiknevate hoonete ja rajatiste ning väiksema varaga. Kogu üleantud vara on alates valdade ühinemisest Valga valla kontrolli all.»

Lisaks on Ester Karuse veendunud, et umbusaldus tema ja teiste endiste vallajuhtide vastu oli ebakorrektme, kuna kahe umbusaldamise vahele ei jäänud kolme kuud. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ütleb, et kui umbusaldus ei leidnud volikogu istungil toetust, ei saa sama isiku suhtes kolme kuu jooksul samal põhjusel uut umbusaldust algatada.

Rogenbaum aga kinnitas, et seadus lubab umbusaldamist läbi viia nii tihti, kui seda soovitakse. «Ainuke piirang on, et kolme kuu jooksul ei saa uuesti umbusaldust avaldada samal põhjusel. Kui talvel esitatud umbusaldusavalduse põhjused olid toonase vallavalitsuse rikkumised, siis seekord avaldati umbusaldust poliitilise tasakaalu muutumise alusel. Volikogu enamus ei soovinud näha valda juhtimas vähemusvalitsust.»

Amet ei keelanud istungit

Samuti on Karuse jätkuvalt seisukohal, et Valga kultuurikeskuses, kus peetud vallavolikogu istungil umbusaldusavaldused hääletusele tulid, oli vähem ruumi, kui praegune hajutatuse nõue ette näeb.

Sellele vaidlusele annab hoogu asjaolu, et esimeses kirjas 26. aprillil kirjutas terviseamet vallale, et nõuded tuleb tingimata täita ja vastasel juhul ei tohi istungit korraldada. Veidi hiljem aga täpsustati, et omavalitsuse organites on kaugtöölahendused soovitatavad. «Meie volikogu istungit ära ei keelanud,» kinnitas terviseameti pressiesindaja Kirsi Pruudel.

Selleski asjas on Karuse sõnul ametlik kaebus tulekul. «Ei oska täpselt öelda, kas politseile, terviseametile, sotsiaalministrile, rahandusministeeriumisse, õiguskantslerile. Juristidega arutame läbi.»

Rogenbaum kinnitab jätkuvalt, et istungil täideti hajutatuse nõudeid ja kellegi tervist ohtu ei pandud. «Kuna 13 saadikut ja eelmise valitsuse liikmed istungile ei ilmunud, oli hajutatus vajalikust suuremgi.»

Märksõnad
Tagasi üles