L, 3.12.2022

Omavalitsused soovivad sotsiaalkaitse valdkonnas rohkem õigusi

BNS
Omavalitsused soovivad sotsiaalkaitse valdkonnas rohkem õigusi
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Koos suuremate õigustega sotsiaalkaitse valdkonnas soovivad omavalitsused (fotol Põlva vallavolikogu liikmed) ka sellega kaasnevat rahastust.
Koos suuremate õigustega sotsiaalkaitse valdkonnas soovivad omavalitsused (fotol Põlva vallavolikogu liikmed) ka sellega kaasnevat rahastust. Foto: Mati Määrits/Lõuna-Eesti Postimees

Linnade ja valdade liit leiab, et riigi ja omavalitsuste ülesannete jaotus vajab värsket pilku – näiteks võiks riik anda omavalitsustele suuremad õigused sotsiaalkaitse valdkonnas.

„Riik on haaranud initsiatiivi kohalike omavalitsuste rolli kasvatamiseks ühes lahenduste otsimistega finants- ja maksuautonoomia suurendamiseks. Kaasnema peaksid ka kohalike maksude kehtestamise avaramate võimaluste loomine ja omatulude kujundamise võimalused. Kahtlemata on valdkondi, kus omavalitsuste õiguste suurendamine muudaks asjaajamist ja erinevate teenuste teekonda elaniku ja omavalitsuse vahel palju lihtsamaks ja kiiremaks, näiteks sotsiaalkaitse valdkond. Oleme liiduga valmis alustama aktiivset dialoogi nii riigi kui omavalitsuste vahel,“ ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.

Möödunud nädalal arutasid kohalike omavalitsuste esindajad riigihalduse ministri esitatud mõtteid ja ettepanekuid riigi osutatavate valdkondlike teenuste detsentraliseerimiseks koos rahastamispõhimõtete muutmisega. Trei sõnul peab ülesannete üleandmine kohalikele omavalitsustele toimuma koos piisavate rahaliste vahenditega ja õiguste suurendamisega.

„Arutelud selle üle, kes ning millist rolli teenuste pakkumisel omab – kas selleks jääb kohalik omavalitsus või keskvalitsus –, toob endaga kaasa diskussiooni teemal, kuidas toimub ressursside jaotus. Olen veendunud, et täna, kui haldusreformist on möödas juba ligi neli aastat, on asjakohane üle vaadata, kas elanike arvult suuremad ja finantsiliselt võimekamad kohalikud omavalitsused võiksid saada enda haldusalasse valdkonnad ja teenused, mida kohaliku elaniku perspektiivist vaadates peaks talle pakkuma kõige lähemal asuv institutsioon,“ sõnas linnade ja valdade liidu juhatuse esimees Tiit Terik.

Ta tõi välja, et linnade ja valdade otsustusõiguse suurenemine on otseselt seotud ka kohaliku kasu temaatikaga ja kogukonna huvidega. Eelmise nädala lõpus külastas liidu delegatsioon ka Saaremaa valda, kus tuli muuhulgas selgelt välja kohaliku kasu olulisus omavalitsustasandil.

„Ülesannete jaotus tuleks kindlasti üle vaadata,“ ütles Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi. „Kui kogukond oma territooriumil ühel või teisel moel mingit tegevust lubab arendada, olgu selleks kas tööstusettevõtte rajamine või tuulepark, vajab kogukond ka teadmist, mida sellest arendusest kohalikus võtmes võidetakse. Kogukond peab saama kindlustunde, et arenduse tulemusena ei kahjustuks olulisel määral nende elukeskkond. Samas peaks sellega kaasnema omavalitsusele täiendav tuluallikas. Praegusel juhul ei saa omavalitsus tulust või käibest osa, tööjõud võidakse tuua väljastpoolt valda, ent seda kõike tehakse kohaliku ressurssi arvelt.“

Märksõnad
Tagasi üles