T, 7.02.2023

Põlvamaa lühiuudised

Lõuna-Eesti Postimees
Põlvamaa lühiuudised
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Teede remont läheb maksma üle 100 000 euro. Foto on illustratiivne.
Teede remont läheb maksma üle 100 000 euro. Foto on illustratiivne. Foto: Elmo Riig

Teid soovis remontida kolm pakkujat

Põlva valla Loko, Kärsa, Mustakurmu ja Kanassaare külade piirkonna kruusateede remondiks välja kuulutatud riigihankele tuli kolm pakkumust.

Vallavalitsus tunnistas edukaks Verston OÜ pakkumuse maksumusega 101 864,66 eurot ilma käibemaksuta. LEPM

Volikogus räägiti valimistest

Põlva vallavolikogu istungil oli muu hulgas kõne all omavalitsuste volikogude valimistega seonduv. Järgmise volikogu liikmete arvuks määrati taas 27 ning moodustati üks valimisringkond. Moodustati ka Põlva valla valimiskomisjon. Selle esimees on vallasekretär ning liikmed Merike Matt, Aigi Tiks, Annely Eesmaa ja Tiivi Parts, asendusliikmed Helen Metsma ja Piia Roost.

Kinnitati ka Põlva valla 2020. aasta aruanne. Ajakohastati Põlva valla arengukava 2019–2030. Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2040 tunnistati aga kehtetuks. Kui varem olid arengukava ja eelarvestrateegia kaks eraldi määrust, siis nüüd liideti eelarvestrateegia arengukava koosseisu.

Täiendavalt tagati omaosalus Põlva lasketurismikeskuse rajamisel summas kuni 505 215 eurot. LEPM

Hoonete ilme parandamiseks saab toetust

Räpina vallavalitsus maksab ka tänavu vallaelanikele toetust eramute välisilme parandamiseks.

Hüvitamisele kuuluvad kulutused, mis tehtud eramute välisilme parandamiseks. Tööd peavad komisjoni paikvaatluse ajaks olema korrektselt lõpetatud. Toetuse suuruse ning piirmäära otsustab vallavalitsus sõltuvalt taotlejate arvust ning kulutuste suurusest. Raha võib taotleda eramu omanik või tema volitatud esindaja.

Taotlejal tuleb esitada koos taotlusega kulutusi tõendavad dokumendid. Taotlusi on võimalik esitada septembri viimase tööpäevani. Sama hoone kohta võib selle esitada üks kord viie aasta jooksul. Taotluse vorm on leitav Räpina valla kodulehel ning vallavalitsuses.

Vallavalitsuse moodustatud komisjon hindab taotluste vastavust tehtud töödele oktoobri jooksul ning esitab vallavalitsusele 1. novembriks ettepanekud toetuse maksmise või maksmisest keeldumise ning toetuse suuruse kohta. LEPM

Selgus Mammaste mänguväljaku rajaja

Põlva vallavalitsuse välja kuulutatud riigihankele «Mammaste mänguväljak» tuli kaks pakkumust.

Edukaks tunnistati Fixman Eesti OÜ pakkumus maksumusega 39 503,82 eurot ilma käibemaksuta (47 404,58 eurot koos käibemaksuga). LEPM

Märksõnad
Tagasi üles