K, 8.02.2023

Valgamaa lühiuudised

Lõuna-Eesti Postimees
Valgamaa lühiuudised
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Sellest kuurist on saanud ajalugu.
Sellest kuurist on saanud ajalugu. Foto: Tõrva vallavalitsus

Kole kuur sai lammutatud

Tõrva vallas jätkub ohtlike ja kasutuseta hoonete lammutamine.

Selle aasta viimane lammutusobjekt oli vallavalitsuse teatel Tõrvas linnas Veski 9 paiknenud kasutuseta kole kuur. Selle lammutamine maksis 13 614 eurot, millest 12 252,60 eurot saadi Kredexi toetusena.

Sel aastal on vallas lammutustoetuse abil likvideeritud Helme ühiselamuhoone, Leebikus Veski tee 3 ja 11 asunud kortermajad, Linna külas Kesk 8 asunud alajaam ja endine Helme Teenuse kontor ning Helme katlamaja ja korsten. LEPM

Valga vald uuendab veevõtukohti

Valga vallavalitsus eraldas Raavitsa küla Riisali järve juurde tuletõrje veevõtukoha rajamiseks 8000 eurot. Uus veevõtukoht parandab piirkonna tuleohutust ning võimaldab ka hoonete ehitajatel saada ehitus- ja kasutuslube.

Vallavanem Monika Rogenbaumi sõnul vajavad uut veevõtukohta veel Jaanikese küla, Tambre suvilapiirkond ja Toogi elamukvartal. Ka Lüllemäe külakeskus vajab juurde ajakohastatud veevõtukohta. «Raavitsa sai esimesena töösse võetud, kuna piirkond areneb kiiresti ning soov sinna uusi hooneid ehitada on suur,» ütles vallavanem.

Valga vallavalitsuse planeeringute juhtivspetsialisti Lenna Hingla sõnul on vallas tuleohutuse poolest kitsaskoht tiheasustusalad, kus puudub ühisveevärk või kus ühisveevärgile ei ole rajatud hüdrantide süsteemi. Uue standardi järgi tohib veevõtukoha ja elamu vahemaa olla maksimaalselt 150 meetrit. Samuti tuleb hoonete ehitamisel tagada kustutusvee kättesaadavus hüdrandist või muust kustutusvee allikast.

Ühisveevärgita tiheasustusaladel sobib tuletõrje veevõtukohaks veekogu, milles on aasta ringi tagatud vajalik kustutusvee hulk ja võimalus seda auto- või mootorpumpade abil ammutada. LEPM

Lugemisvara saab ka kapist

Valga keskraamatukogu trepil on nüüd raamatukapp, mille abil on võimalik mugavalt ja kontaktivabalt tellida kogust väljaandeid.

Raamatukapp toimib pakiautomaadi põhimõttel. Seda saavad kasutada kõik Valga keskraamatukogu lugejaks registreerunud. Tellimusi saab esitada e-posti teel, telefonitsi või elektroonilisest kataloogist. Raamatupaki saabumisest annab märku sõnum mobiiltelefonis.

Tagastatavaid raamatuid raamatukappi panna ei tohi, selleks on kõrval tagastuskast. LEPM

Tõrva koolis on kavas vaktsineerimine

Tõrva gümnaasium alustab õpilaste vaktsineerimist Covid-19 vastu alates 12. eluaastast. Tänaseks tuleb teatada vaktsineerimist soovivate õpilaste nimed kooliõe e-posti aadressile.

Kaitsesüstitakse koolis augusti jooksul Moderna vaktsiiniga. LEPM

Märksõnad
Tagasi üles