Võrus sai laupäeval linnapäevade osana teoks tavapärane linnapäevade kaat.

Kavas oli ka mitmekesine kultuuriprogramm.