T, 31.01.2023

Tänavused ranitsatoetused mullusega võrreldes suurenenud ei ole

Sten Mahov
Tänavused ranitsatoetused mullusega võrreldes suurenenud ei ole
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Ranits
Ranits Foto: Urmas Luik
 • Toetussummade suurus on aastaid püsinud sama.
 • Enim makstakse 300, kõige vähem 50 eurot.
 • Omavalitsustes kehtivad ranitsatoetusele erinevad tingimused.

Kõigile esimest korda kooli minevatele lastele maksavad Kagu-Eesti omavalitsused ranitsatoetust, mille suurus on varasemate aastatega võrreldes jäänud samaks. Toetuse saamise tingimused aga on omavalitsustes erinevad.

Nagu möödunud aastal, makstakse ka tänavu esmakordselt kooli minevale lapsele ranitsatoetust enim Setomaa vallas, kus see on valdade ühinemisest peale olnud 300 eurot.

Aluseks Mikitamäe kunagine toetusmäär

«Ühinemise ajal võeti toetuse suuruse määramisel aluseks kõrgeima toetusmääraga valla – Mikitamäe – määr. Kui on võimalik nii palju maksta, siis miks mitte,» tõdes valla sotsiaalosakonna juhataja Maarika Loodus.

300-eurost ranitsatoetust saavad lapsed, kes alustavad kooliteed mõnes Setomaa koolis, sissekirjutust vallas olema ei pea. Ametniku sõnul kehtib siin klausel: kui näiteks Räpina lapsele rahvastikuregistrijärgne elukoht toetust ei peaks maksma, teeb seda Setomaa vald.

Ka saavad ranitsatoetust valda sisse kirjutatud lapsed, kes alustavad kooliteed mõnes teises omavalitsuses. Selliselgi juhul makstakse toetust siis, kui omavalitsus, kus laps koolis käib, seda ei tee.

«Summa on olnud abiks, selle eest saab kooli mineva lapse pere osta juba päris palju,» tõdes Loodus. Setomaal makstakse ranitsatoetus uutele koolijütsidele peo peale esimesel septembril.

Sirje Puusepp, Valga valla sotsiaaltöö juhtivspetsialist

«Meil on piirilinn, nii mõnelgi juhul käib laps üle piiri sada meetrit Läti Valka esimesse klassi, sest tal on õed-vennad seal. Ta toob meile lihtsalt koolist tõendi, et on kooli nimekirjas, elukoht Valga vallas.»

Teiste Kagu-Eesti omavalitsusega võrreldes makstakse märkimisväärselt rohkem toetust ka Kanepi vallas – 200 eurot. Valla haridus- ja noorsootöö spetsialisti Eda Tarendi sõnul ei olene toetuse saamine sissekirjutusest vallas, vaid selle saaja peab õpinguid alustama mõnes Kanepi valla koolis. «Sissekirjutus võib olla ka väljaspool valda,» tõdes ta.

See aga erineb oluliselt Põlva valla korrast, kus lapsel peab olema sissekirjutus vallas ning ta peab alustama kooliteed mõnes omavalitsuse territooriumil asuvas haridusasutuses. Põlva vallas makstava ühekordse ranitsatoetuse summa on 150 eurot. «Väike erand on see, kui elukoht on piiri ääres (valla piir – S.M.) ning kilomeetrite mõttes on lähem käia naabervalla kooli, ka siis on toetuse saamine aktsepteeritav,» märkis haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Aigi Tiks.

Valgas on valdade ühinemise järel makstud ranitsatoetust 160 eurot. Valla sotsiaaltöö juhtivspetsialist Sirje Puusepp tõdes, et nendelgi peab ranitsatoetust saav laps olema sisse kirjutatud Valga valda – kooli asukoht rolli ei mängi.

Probleem pole ka riigipiir

«Meil on piirilinn, mõnelgi juhul käib laps üle piiri sada meetrit Läti Valka esimesse klassi, sest tal on õed-vennad seal. Pere on mingil ajal Eestisse kolinud, lastel ei ole veel keeleliselt nii hea siinpool piiri õppida. Ta toob meile lihtsalt koolist tõendi, et on kooli nimekirjas, elukoht Valga vallas,» tõi Puusepp näite, kuidas sealne kord on lahendatud. Lisaks makstakse kord aastas toetust 130 eurot peredele, kel kolm või enam last korraga koolis käivad.

Nii Valga maakonnas asuvas Otepää ning Tõrva kui ka Võru maakonnas asuvates Antsla, Rõuge ja Võru vallas ning Võru linnas on ühekordse ranitsatoetuse suurus sada eurot. Otepääl peab koolijüts minema vallas asuvasse kooli, lisaks peab tal olema seal sissekirjutus. Tõrva vallas piisab ainult sissekirjutusest. Sama kord kehtib Antsla vallas.

«Meie eesmärk on toetada Rõuge valla elanikke, peab olema rahvastikuregistri järgi Rõuge valla elanik,» märkis sotsiaalosakonna juhataja Triinu Õispuu. Ametnik lisas, et esimesse klassi minejatele makstakse toetust ka koolivormi ostmiseks, selle toetuse suurus on 12 eurot.

Võru linnas ja vallas on ranitsatoetus olnud aastaid sada eurot ning sealgi vaadatakse ainult sissekirjutust.

Toetust maksab ka Räpina vald, ehkki seda ei saa nimetada ranitsatoetuseks, sest 50 eurot saavad kõik valla koolides käivad ning seal sissekirjutust omavad õppurid. «Meie vaatame 10. septembri seisuga, kas õpilane on kantud Eesti hariduse infosüsteemi, tõenäoliselt alles oktoobris saab lapsevanem toetuse kätte,» tõdes valla haridus- ja noorsootööspetsialist Anu-Cristine Tokko.

Kagu-Eesti omavalitsuste ametnikud sõnavad, et ehkki ranitsatoetuste summad on aastaid jäänud samaks, võivad need hariduskomisjonide ettepanekul ning volikogude heakskiidul järgmistel aastatel ka muutuda.

Toetus Kagu-Eesti omavalitsustes

 • Otepää vald 100 eurot
 • Tõrva vald 100 eurot
 • Valga vald 160 eurot
 • Kanepi vald 200 eurot
 • Põlva vald 150 eurot
 • Räpina vald* 50 eurot
 • Antsla vald 100 eurot
 • Rõuge vald 100 eurot
 • Setomaa vald 300 eurot
 • Võru vald 100 eurot
 • Võru linn 100 eurot

*Koolitoetust saavad kõik vallas elavad ja koolis käivad õpilased.

Märksõnad
Tagasi üles