R, 9.12.2022

Uut koolimaja tabas etteheidete laviin

Täiendatud reedel!
Maarius Suviste
, reporter
Uut koolimaja tabas etteheidete laviin
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 1
Puka koolipere alustas äsjast õppeaastat uues koolimajas.
Puka koolipere alustas äsjast õppeaastat uues koolimajas. Foto: Arvo Meeks
  • Kodanikud pöördusid ministeeriumi poole muredega Puka koolis
  • Etteheited puudutasid toitlustamist, sööklat, mööbli puudumist jpm
  • Ministeeriumi spetsialistid käisid kohapeal, et olukord koolis üle vaadata
  • Direktor kinnitas, et pole seadnud ühegi õpilase elu ohtu

Õpilased istuvad söögivahetunnis põrandal või aknalaudadel; klassides puuduvad lauad, toolid ja tahvlid – need on vaid mõned etteheited, mis läksid õppeaasta alguses Pukast teele haridusministeeriumisse.

7. septembril saatis haridus- ja teadusministeerium Otepää vallale kirja, milles andis teada, et nende poole on pöördunud kodanikud seoses muredega Puka koolis. Nagu ministeerium vahendas, olid pöördujad kahtluse alla seadnud kooli tegevusloa, sest ei olevat tagatud nõuetekohane õppekeskkond.

«Pöördumistest on selgunud, et koolis ei ole tagatud toitlustus, st õpilased istuvad söögivahetunnis põrandal või aknalaudadel, kuna puuduvad lauad ja toolid. Koolis asuva söökla ruumides ei tohi valmistada toitu,» seisab kirjas. «Kasutada ei ole võimalik spordisaali, sest terviseamet ei ole selleks andnud luba. Klassides puuduvad lauad ja toolid, tahvlid. Õpilastele ei ole tagatud turvalist keskkonda, läbi on viimata õppused, kuidas käituda ohuolukordades või näiteks tulekahju korral.»

Ministeerium palus vallal selgitada, kas õppekeskkond, sealhulgas toitlustustingimused, vastab terviseameti ja päästeameti nõuetele. Ka paluti esitada väljavõtted nõuete täitmise ja kooli õppekeskkonna turvalisuse kohta.

«Kodaniku pöördumisest selgusid etteheited direktori tööle ning nõue direktori karistamiseks. Palume selgitada, kas (kooli)pidajal on etteheiteid direktori tööle,» on kirjas ministeeriumi päringus vallale.

Osaline kasutusluba

Otepää vallavanem Jaanus Barkala rõhutas Lõuna-Eesti Postimehele, et on valminud kauaoodatud uus ja nüüdisaegne koolihoone. «Maja on seest hubane ja uue hoone ümbrus on saanud kena haljastuse, plaaditud kõnniteed ja asfalteeritud parkla.»

Tõsi, koolimajal on osaline kasutusluba. «Uues hoones asuvad klassiruumid ja õpetajate toad on valmis ja korras, vanast majast alles jäänud osast ei tohi veel kasutada söökla saali ja kööki, sest need on kuulutatud remonditsooniks seoses suitsu äratõmbeklappide üle käiva vaidega,» selgitas ta. Praegu toitlustab tema sõnul õpilasi kohalik kohvik.

Vallavanema kinnitusel söövad õpilased uue koolihoone esimesel korrusel, kus on selleks korralikud lauad ja toolid. Ta lisas, et söömine toimub kahes vahetuses ja kõigile on koht laua ääres olemas.

«Kui keegi on soovinud süüa aknalaual või kõrvalklassis, pole see keelatud, aga keelatud on minna toiduga maja peale. Selline söömise korraldus on olnud vajalik neljal päeval,» ütles Barkala reedel.

8.–10. septembril olid kõik õpilased väljasõitudel õppeprogrammiga seotud kohtadesse, kus toimus ka toitlustamine. «Uuel nädalal (sel nädalal – toim) peaksid õpilased saama sööklas süüa,» ütles ta ja lisas, et kehalise kasvatuse tunnid on sügisel õues, nagu kõigil eelmistel aastatel.

Direktor: elame nädal korraga

Rääkides uue mööbli puudumisest, mainis Barkala, et hanke võitjaga on leping sõlmitud 23. augustil ning ettevõttel on lepingu järgi aega mööbli tarneks 45 päeva.

«Praegu on klassides korralikud toolid igale õpilasele ja ajutised lauad. Kooli kogenud õpetajad kasutavad mitmesuguseid õppemeetodeid nii klassiruumis kui väljaspool koolimaja. Koolil on hariduse andmine seatud esikohale ja seda tehakse uues koolihoones nii praegustes tingimustes kui hiljem uue mööbliga,» kõneles ta.

Vallavanema kinnitusel on terviseamet ja päästeamet koolihoone juurdeehitise kooskõlastanud. Küll aga ei ole praegu veel kõik lepingus olevad ehitustööd lõppenud. Näiteks vana maja lammutustööd viibisid seoses linnurahuga.

«Kui vana koolihoonega seotud ehitustööd saavad valmis, saab koolimaja täieliku kasutusloa,» sõnas ta ja lisas: «Kooli direktor ja õpetajad on praeguse olukorraga hästi toime tulnud ning õppetöö on mitmekülgsete õppemeetoditega korraldatud.»

Puka kooli direktor Margot Keres kinnitas, et ta pole seadnud ühegi õpilase elu ohtu ega korraldanud toitlustamist antisanitaarsetes tingimustes.

«Püüda hakkama saada ajutiselt kesisemates tingimustes on minu hinnangul tänases olukorras ainuõige tee. Ka meie kool oli kahel kevadel kuid distantsõppel ja kunagi ei tea, millal viirus meid jälle koju sunnib jääma. Jätta õpilased kuuks ajaks koduõppele uue mööbli puudumise tõttu polnud meie koolipere jaoks üldse valik, seame hariduse andmise esikohale,» lausus ta ministeeriumi päringule vastates.

«Sööklasse ei saa veel,» ütles direktor esmaspäeval Lõuna-Eesti Postimehele. «Keldrikorruse nõuetekohaseks muutmiseks on tarvis teha mõned tööd, mille kiirus sõltub materjalide tarneaegadest. Elame nädal korraga.»

 

«Jätta õpilased kuuks ajaks koduõppele uue mööbli puudumise tõttu polnud meie koolipere jaoks üldse valik, seame hariduse andmise esikohale.»

Margot Keres, Puka kooli direktor

Haridus- ja teadusministeerium sai eelmisel reedel valla vahendusel koolilt selgituskirja. Sel esmaspäeval käisid ministeeriumi spetsialistid Pukas, et olukord üle vaadata.

«Kahjuks on tõepoolest olnud viivitus mööblihankega ja vald oleks pidanud ajakava täpsemalt läbi mõtlema. Nüüdseks on leping sõlmitud ja mööbel valmimisel,» ütles ministeeriumi kõneisik Mari Annus.

«Tahame aga siinkohal ministeeriumi poolt pigem tunnustada kooli, kes on keerulises olukorras leidnud lahendused. Töötajad on teinud kõik endast oleneva, et õpilastele koolis kontaktõpe tagada. Kool on kasutusele võtnud vana koolimööbli, vajadusel on seatud üles ajutised tahvlid. Õpetajad on olnud loovad ja õppetööd korraldanud nii, et mööblinappus ei segaks õppimist,» rääkis Annus.

Ka ministeeriumi esindaja kinnitas, et toitlustamist korraldatakse koostöös kohaliku kohvikuga ning kooli esimesele korrusele on paigutatud söömiseks lauad-toolid. «Loodetavasti saab varsti kasutusele võtta ka söökla vanas hooneosas. Samuti loodame, et vana hooneosa – garderoobid, söökla, võimla – remont algab järgmisel aastal.»

Ministeerium: õpilaste elu ohtu seatud ei ole

Annuse sõnul on spordisaali tagumiste ruumide remondiga seoses seal tolmune ning kehalise kasvatuse tunnid toimuvad enamasti õues. «Saali tagaruumide remont peaks kooli sõnul lõppema 10. oktoobril ning siis saab võimlat taas kasutada,» märkis kõneisik. Ta lisas, et majas on kõik väljapääsud nõuetekohaselt märgistatud ja õpilastele tutvustatud varuväljapääsude asukohti.

«Puka kooli külastusel veendusid ministeeriumi esindajad, et õpilaste elu ei ole kuidagi ohtu seatud ja elementaarsed tingimused on kõigile tagatud ning tingimused kindlasti paremad kui eelmisel õppeaastal,» rääkis ministeeriumi kõneisik. «Soovime koolile jõudu ja jaksu neis keerulistes tingimustes toimetamisel. Loodame, et vald teeb kõik endast oleneva, et mööbel esimesel võimalusel kooli jõuaks ning kõik käimasolevad remonditööd võimalikult kiirelt lõpetatud saaks.»

KOMMENTAARID

Esta Hainsalu, lapsevanem, Puka kooli hoolekogu liige

Lõuna-Eesti Postimehes ilmus 15. septembril uudis «Uut koolimaja tabas etteheidete laviin». Lisan sellele omapoolse kommentaari.

Puka kooli hoolekogu liikme ja lapsevanemana tunnen, et meid on jäetud infosulgu selles, mis puudutab uue maja ehitust, ohutust ja õppetöö normaalset toimimist. Oleme pidanud teavet ise kildhaaval kokku otsima, sest paljud asjakohased dokumendid Otepää valla dokumendiregistris on salastatud. Pilt, mis lähemal uurimisel avaneb, on leebelt väljendudes jahmatav.

Puka kooli ehitusprojekti ekspertiisi 16 leheküljel kirjeldab vastutav spetsialist Tanel Seppel suurt hulka puudusi, mis juba iseenesest peaks olema häirekell nii ehitajale kui ka töö tellijale ehk Otepää vallavalitsusele, ammugi siis koolile ja lastevanematele. Need, kes peaksid puudused kõrvaldama, vaidlevad aga eksperdile vastu. Mitmes kohas on kirjas, et tegemist on tellija ehk Otepää vallavalitsuse ja ehitaja või arhitekti ühise nägemusega ning nende «arvates» probleeme ei teki.

Kui ekspert juhib tähelepanu, et suitsueemalduse lahendus on puudulik, saab ta vastuseks: «III etapiga ehitatakse välja vanas hoones ventilatsioon ja vajadusel täiustatakse suitsutõrjet.» Suitsutõrje peab eksperdi sõnul töötama siiski kohe ja päriselus pole võimalik seda alles kolmandas etapis lahendada. Seega ei saa tema kindlal väitel praegune suitsutõrje lahendus olla ohutu.

Kõige enam tekitavad muret siin-seal ekspertiisi kommentaaridesse poetatud õigustused, miks ehitis nõuetele ei vasta. «Projekteeritud lahendus on arvestades olemasoleva hoone paiknemist ja uue hoone arhitektuurset lahendust majanduslikult Tellijale kõige optimaalsem.» Või «Projektid esitatud sellises mahus, mida soovis Tellija, inseneri meeskond ja ehitaja.» Või «Arvestades hoone eripära ja kasutusaega, on Tellijale pakutud majanduslikult kõige optimaalsem lahendus.» Tõlge: tellija on öelnud, et ehitage nii odavalt kui võimalik ja küll me kõigilt ametkondadelt kasutusload lõpuks ikka kätte saame. Aga koolipere tervis ja ohutus?!

Tean vanemaid, kes kardavad oma last praegu kooli saata, sest hoonel on ainult osakasutusluba. Täieliku loa andmisest keeldumiseks on ametkondadel kaalukad põhjused, tegemist ei saa olla pelgalt pisipuudustega, nagu vallavanem kohalikus lehes väidab. Lõuna-Eesti Postimehele sedastas vallavanem, et mööblihanke võitjaga on leping sõlmitud 23. augustil. Kõigile inimestele avatud otsing riigihangete registrist näitab aga, et leping sõlmiti alles 2. septembril ning tellimuse täitmise tähtaeg on... 17. oktoober. Seega on raske usaldada vallavõimu.

Oma kommentaarides kriitikale kuulutab Otepää vallavanem, et enamik lastevanemaid ja õpetajaid on uue koolihoone ja vallavalitsusega väga rahul. Kui arvata kokku pöördumised, mida oleme vallale aastate jooksul teinud, siis rahulolematuid on Puka piirkonnas kindlasti rohkem. Paraku on ka fakt, et allkiri kriitilisel pöördumisel on mõnele inimesele maksnud töökoha ja nii mõnigi jätab just Otepää vallast sõltuva töö või lisasissetuleku kaotamise hirmus oma arvamuse avalikult välja ütlemata.

Ka mina võib-olla ei kommenteeriks ega pöörduks, kui mulle ei helistaks järjest juba mitmekümnes lapsevanem küsimusega, mis toimub ja millal see jama lõpeb. Kes vastutab tegelikult selle eest, et Puka uus koolihoone pole ehitatud nõuetekohaselt, et 1. septembriks polnud mööblit ja koolipere peab siiani sööma koridoris? Kas ja kuidas süüdlasi on karistatud? Kuni Otepää vallavõim süüdistab sõnumitoojat, seni ei saagi asjad paraneda.

Jaanus Barkala, Otepää vallavanem:

«Kui vaadata lepingu dokumente ja allkirju, siis on näha, et leping on allkirjastatud vallavanema poolt 23.08.2021. Ehk siis vassimist valla poolt ei ole. Antud vaadet nn tavakasutaja ei näe, see on nähtav riigihangete registrisse sisse logides. Tarnija on lubanud, et põhiosas saab mööbli kätte enne lõpptähtaega, loodame, et nii ka läheb.»

Terviseamet algatas menetluse

Vastvalminud Puka koolihoone
Vastvalminud Puka koolihoone Foto: Arvo Meeks

Terviseameti poole on seoses Puka kooli juurdeehitise vastavusega tervisekaitse nõuetele pöördunud kooli hoolekogu esindajad, lastevanemad ning haridus- ja teadusministeerium, ütles terviseameti Lõuna regionaalosakonna menetlusgrupi juht Mats Hansen.

Pöördumiste alusel on amet algatanud 6. septembril riikliku järelevalve. Eesmärk on kontrollida kooli juurdeehitise vastavust vabariigi valitsuse määruses «Tervisekaitsenõuded koolidele» kehtestatud nõuetele.

«Seoses käimasoleva menetlusega ei ole ametil kahjuks võimalik hetkel rohkem infot avalikkusele jagada,» lisas Hansen eelmisel nädalal.

Märksõnad
Tagasi üles