Ene Kerge: tööturg tunneb puudust oskustöölistest ja eriharidusega inimestest

Copy
Töötukassa Võrumaa osakonna juhataja Ene Kerge
Töötukassa Võrumaa osakonna juhataja Ene Kerge Foto: Madis Perli

Töötukassa Võrumaa osakonnas oli septembri keskpaiga seisuga arvelolijaid ehk kliente 1039, neist 355 on vähenenud töövõimega inimesed. Pikaaegseid töötuid oli siis arvel 437, noori vanuses 16–24 eluaastat 138, eesti keelt mitteoskavaid inimesi 33. Vabu ametikohti pakume oma portaali kaudu umbes 150 ja see arv on viimastel aastatel olnud kasvutrendis.

Aastataguste andmetega võrreldes on töötute arv, sealhulgas ka tööta noorte hulk Võru maakonnas kahanenud. Pikaaegsete töötute osakaal on aga läbi aastate püsinud suhteliselt sarnane ja ka võõrkeelsete inimeste osakaal töötute seas on olnud üsna stabiilne.

Muret tekitab erialase hariduseta inimeste osakaal, mis on praegu arvel olijate seas 50,4 protsenti ja on viimasel ajal veidike kasvanud. See asjaolu näitab ilmekalt, et tööturg vajab eelkõige oskustega ning eriharidusega inimesi, kes leiavad kergemini sobiliku töö.

Tagasi üles