Keeni põhikool soovib hoolivaid klasse

BNS
Copy
Keeni põhikoolis on võetud siht: luua klassist hooliv meeskond.
Keeni põhikoolis on võetud siht: luua klassist hooliv meeskond. Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Haridus- ja noorteameti eestvõttel alustab 6.–7. klassidele suunatud hooliva klassi programm, mille eesmärk on aidata luua klassist hooliv meeskond. Valgamaalt osaleb Keeni põhikool.

Programm on toeks klassidele, mis ei toimi ühtse meeskonnana, kus esineb konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisel. Programm saab alguse sel kolmapäeval tugimeeskondade koolitusega ning kestab 14. detsembrini.

Sel aastal osaleb 13 kooli üle Eesti: Saku gümnaasium, Jüri gümnaasium, Lasnamäe gümnaasium, Võnnu keskkool, Võsu kool, Põltsamaa ühisgümnaasium, Türi põhikool, Tartu Forseliuse kool, Rapla Vesiroosi kool, Tõstamaa keskkool, Keeni põhikool, Ardu kool. Varasematel aastatel on programmis osalenud juba 58 kooli.

Jüri gümnaasiumist on kaasatud ettevõtmisse kaks klassi. Kooli arendusjuhi Nele Pilmani sõnul peab nende kool väga oluliseks koolipereliikmete heaolu ja ühtsustunnet, mille tugevdamisele aitavad kaasa erinevad osapooli kaasavad tegevused. „Hooliva klassi programm annab nii meie kooli noortele kui ka täiskasvanutele nende ümber võimaluse turvalises keskkonnas harjutada toimimist ühtse meeskonnana ja tunda rõõmu nii koolist kui ka kaaslastest,“ kommenteeris Nele Pilman.

Eelmisel aastal programmist osa võtnud Võnnu keskkooli 6. klassi õpetaja Mare Muru sõnul oli peale programmi lõppu märgata, et klassis oli ühtehoidmist rohkem. „Erinevate tegevuste kaudu pandi õpilased olukordadesse, kuhu nad varasemalt igapäevaselt polnud sattunud. See suurendas üksteise märkamist, innustas rohkem koostööd tegema ja kaaslastest hoolima. Programm oli äärmiselt kasulik ka osalenud õpetajatele ning tugimeeskondadele - professionaalse mentori tugi võimaldas klassisuhteid värske pilguga ja uue nurga alt analüüsida,“ rääkis Mare Muru.

“Hooliv klass” on koolidele suunatud programm, mille eesmärk on õpetada oskusi ja pakkuda kogemusi, mis aitavad luua klassist hooliva meeskonna. Programmis osalemine annab õpilastele suurepärase võimaluse arendada sotsiaalseid oskuseid ja õppida üksteist märkama. Programmis seotakse omavahel kooli- ja noorsootöö.

Programmi käigus koostatakse noorsootöö põhimõtetest lähtuv õpilastele keskenduv tegevuskava, mis käsitleb meeskonna loomist, teineteisega arvestamist, ühiste reeglite kehtestamist ja muu selline. Selle eesmärk on muuta koolikeskkond turvalisemaks, arvestavamaks ja hoolivamaks. Ühtlasi soovitakse suurendada noorte õpimotivatsiooni ja koolirõõmu ning ennetada koolikiusamist ja koolist väljalangemist.

Kogu programmi vältel vaadeldakse klassi meeskonnana, kelle juhiks on klassijuhataja. Kuna klassijuhataja vajab klassis muutuste elluviimiseks lisatuge, näeb programm ette ka tugimeeskondade näiteks huvijuht, sotsiaalpedagoog, psühholoog, aineõpetaja, õppealajuhataja, kohaliku noortekeskuse noorsootöötaja koolitamist. Lisaks toetatakse klassijuhatajat mentorlussessioonidega, mille eesmärk on aidata tal ellu kutsuda, märgata ja hoida positiivseid muutusi.

Programmi „Hooliv klass“ viib ellu haridus- ja noorteamet ning seda rahastab haridus- ja teadusministeerium.

Märksõnad

Tagasi üles