K, 30.11.2022

Kuue Lõuna-Eesti kooli ettevõtlikkus leidis äramärkimist

Lõuna-Eesti Postimees
Kuue Lõuna-Eesti kooli ettevõtlikkus leidis äramärkimist
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Mikitamäe kooli direktorile Katrin Sontsile (vasakult) andsid tunnustuse üle Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots, Setomaa vallavanem Raul Kudre ja arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse koordinaator Eliis Ermel.
Mikitamäe kooli direktorile Katrin Sontsile (vasakult) andsid tunnustuse üle Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots, Setomaa vallavanem Raul Kudre ja arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse koordinaator Eliis Ermel. Foto: Indrek Sarapuu/Setomaa Vallavalitsus

Haridusprogramm «Ettevõtlik kool» annab tänavu 25 haridusasutusele esimese astme kvaliteedimärgise ehk baastaseme ja neljale õppeasutusele teise astme ehk hõbetaseme.

Võru maakonnast pälvivad kvaliteedimärgise Mikitamäe kool ja Värska gümnaasium. Põlvamaalt saavad selle Vastse-Kuuste kool, Mooste mõisakool, Saverna põhikool ja Kanepi gümnaasium.

Kvaliteedimärgise «Ettevõtlik kool» või «Ettevõtlik lasteaed» kasutamise õiguse saavad koolid ja lasteaiad, mis vastavad ettevõtliku õppe kriteeriumitele olulistes lasteaia ja koolielu valdkondades.

Suurt rolli mängib kaasav õpe

«Ettevõtlikus koolis on olulisel kohal kaasav õpe, mis jõuab nii ainetundidesse kui õppetöövälisesse aega. Vastava standardi saamiseks tuleb igal õppeasutusel läbida hindamine, mis viiakse läbi järgmistes valdkondades: eestvedamine ja juhtimine; personalivaldkond; koostöö huvigruppidega; ressursside juhtimine; õppe- ja kasvatusprotsess. Hindamise edukalt läbinutele antakse üle tunnustuskiri koos autahvli ja lipuga,» selgitas Põlvamaa arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse koordinaator Kristel Koddala.

«Ligikaudu pool Põlvamaa koolidest on liitunud ettevõtliku kooli haridusprogrammiga ja seega on õpilaste elus hakkamasaamine nende südameasi,» ütles Põlvamaa arenduskeskuse juhataja Lennart Liba.

Vastse-Kuuste kooli direktor Inge Kalle kinnitas, et koolipere on alati uuteks ja põnevateks proovikivideks valmis olnud. «Oleme endale selgeks mõelnud, et ettevõtlikkus on tahe ja oskus uusi asju kavandada ning ellu viia ning eestvedamiseks tuleb mõnikord ka tagant torkida.»

Teotahet tuleb utsitada

«Võrgustikus ja koolitustel osalemine annab hea võimaluse süstematiseerida kooli senist tegevust, vaadata üle enesejuhtimine ja täpsustada eesmärke, saavutamaks edasist arengut uuele tasemele,» lisas Kanepi gümnaasiumi ettevõtliku kooli koordinaator Kristel Uiboupin.

Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots leiab, et ettevõtlusõpe on kindlasti Võru maakonna noortele oluline. See arendab noorte teotahet ning annab oskusi, kuidas oma ideed viia mõtetest tegudeni.

Mikitamäe kooli direktori Karin Sontsi sõnul on neil üks eesmärk nii lasteaias kui ka koolis teotahtelise eluhoiaku kujundamine. «Soovime, et meie lapsed oleksid julged algatajad, otsiksid lahendusi, tegutseksid koos ja nende õpimotivatsioon oleks kõrge,» selgitas Sonts. Tema sõnul on kvaliteedimärgis eelkõige tunnustus kooli õpetajatele.

Foto: Indrek Sarapuu

Värska gümnaasiumi direktori Liina Palu sõnul on nende meeskonna missioon luua õpikeskkond, mis toetab julgete, loovate, hoolivate ja tegusate noorte kujunemist ning aitab kaasa noorte edukusele ja eluga rahulolule.

Tunnustust jagatakse baas-, hõbe- ja kuldtasemel. LEPM

Märksõnad
Tagasi üles