Riigikohus jättis Jaanus Raidali valimiskaebuse rahuldamata

BNS
Copy
Riigikohus oli vabariigi valimiskomisjoniga sama meelt ega rahuldanud Jaanus Raidali taotlust.
Riigikohus oli vabariigi valimiskomisjoniga sama meelt ega rahuldanud Jaanus Raidali taotlust. Foto: Mati Määrits/Lõuna-Eesti Postimees

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Otepää vallas Keskerakonna nimekirjas numbri all 174 kandideerinud, kuid mandaadita jäänud Jaanus Raidali valimiskaebus jäi riigikohtus rahuldamata.

Raidal palus riigikohtul tuvastada, et kehtetuks tunnistatud hääletamissedelile oli kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber 175, ning tunnistada kehtetuks Otepää valla hääletamistulemus kandidaadile nr 175 antud häälte arvu osas. Samuti palus ta kohustada Otepää valla valimiskomisjoni kandidaadile nr 175 antud hääled ja kehtetud sedelid üle lugema ja tegema hääletamistulemuste protokollis kohase muudatuse. Alternatiivselt palus ta kohustada vabariigi valimiskomisjoni tegema uus otsus.

Raidali hinnangul oli number 175 hääletamissedelile kirjutatud arusaadavalt. Vaidlusalust numbrit ei ole tema hinnangul parandatud, vaid täpsustatud keskmist numbrit. Valija asus kirjutama numbrit 3, kuid täpsustas oma tahet ja kirjutas 7. Raidal märkis, et valijal on õigus täpsustada enda kirjutatud numbrit ning number ei pea olema kirjutatud laitmatult, määrav on valija tahe ning vabariigi valimiskomisjon ei ole oma seisukohta põhistanud. Raidal soovis ka käekirja ekspertiisi tegemist hindamaks, kas hääletamissedelile on kirjutatud 175 või 135.

Lisaks palus Raidal kohustada Otepää valla valimiskomisjoni korraldama häälte korduslugemine või kohustada vabariigi valimiskomisjoni tegema uus otsus. Raidali arvates piisab häälte korduslugemiseks sellest, et on olemas põhjendatud kahtlus ning häälte korduslugemine võib muuta hääletamistulemust ja mõjutada mandaatide jaotust.

Kolleegium nõustus vabariigi valimiskomisjoniga, et Otepää valla valimiskomisjon tunnistas vaidlusaluse hääletamissedeli, mille jaoskonnakomisjon oli lugenud antuks kandidaadi nr 175 poolt, õigesti kehtetuks. Samuti nõustus kolleegium vabariigi valimiskomisjoniga ka selles, et puudus alus kohustada Otepää valla valimiskomisjoni lugema Otepää vallas antud hääled veel kord üle. "Häälte korduslugemiseks on põhjust eelkõige juhul, kui ilmnevad asjaolud, mis viitavad häälte lugemisel toimunud seadusrikkumistele või vigadele, mis võisid mõjutada valimistulemust," märkis riigikohus.

"Kaebaja väited selle kohta, et ühte sedelit loeti kaks korda, on paljasõnalised. Lisaks sellele saaks kaebajale soodne olla üksnes olukord, kus kaks korda loeti mõne teise nimekirja kandidaadi poolt antud häält ning korduslugemise tulemusel väheneks sellele kandidaadile antud häälte arv. Eesti Keskerakonnale antud häälte arvu see ei suurendaks. Kuigi see võiks suurendada Eesti Keskerakonnale antud häälte osakaalu kõikide Otepää vallas antud häälte hulgas, siis mitte sellisel määral, et Eesti Keskerakond ületaks valimiskünnise ning kaebaja saaks mandaadi," tõdes riigikohus.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles