Lõuna-Eesti suurimat kasumit teenivad ettevõtted
Lõuna-Eesti suurimat kasumit teenivad ettevõtted Foto: LEPM

Tabelis on reasta­tud Põlva-, Valga- ja Võrumaal registreeritud ettevõtted puhaskasumi põhjal. Kasutatud on Creditinfo Eesti andmeid. Arvutused põhinevad 2020. aasta andmetel. Tabelis ei ole ettevõtteid, kes ei olnud esi-tanud 2020. aasta aruannet

11. oktoobriks 2021.

Facebook
Comments