K, 25.05.2022

Jätkub Võru veetaristu rekonstrueerimine

LEPM
Jätkub Võru veetaristu rekonstrueerimine
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Veetaristu ehitustööd Luha tänaval.
Veetaristu ehitustööd Luha tänaval. Foto: AS Võru Vesi

Pea neli aastat tagasi alanud AS Võru Vesi, Võru linna ja Võru valla ühine Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt jätkub ka tänavu.

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt 11,8 miljoni euroga toetatud projekt sai alguse 2019. aastal, kui alustati Räpina maantee ja Vilja tänava ja mitme teise piirkonna veetaristu ning teede ehitus- ja rekonstrueerimistöödega. Paari aasta jooksul on veetaristut korrastatud Räpina maantee, Kubja, Liitva, Vilja, Jaama, Põllu, Olevi, Vabaduse ja Vee tänava piirkondades. Võru valla Navi küla Ehitaja tee ja Võrumõisa küla piirkondadesse on välja arendatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Alanud aastal jätkatakse töödega Vabaduse, Olevi, Koreli, Luha, Jüri, Piiri, Koidula, Kalevipoja, Roosi, Lembitu ja Tartu tänavatel. Tööde teostamine võib kaasneda liikluskorralduste muudatusi, seega vabandab Võru Vesi liiklejate ees ebamugavuste pärast ning palub kõikide osapoolte poolt mõistvat suhtumist.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et eelmainitud projekti raames ehitatakse 22 km veetorustikke, 27 km kanalisatsioonitorustikke, 11 km sademeveetorustikke ja 14 reoveepumplat. Projektiga kaasajastatakse ja laiendatakse Võru linna reoveepuhasti mudatöötlust, mille ehitustöödega alustati 2021. aasta alguses. Lisaks torutöödele on AS Võru Vesi projekti raames juba soetanud kriisiolukorra seadmed – 11 elektrigeneraatorit ja kütusehoiumahuti – mille abil on elektrikatkestuste ajal võimalik tagada veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenused.

Projekti kogumaksumus on 16,8 miljonit eurot, projekti toetavad EL Ühtekuuluvusfond, Võru linn, Võru vald, AS Võru Vesi. Projekti lõpetamise tähtaeg on käesoleva aasta lõpp.

Märksõnad
Tagasi üles