P, 26.06.2022

Helen Rives: elatisesüsteem muutus õiglasemaks

Helen Rives
, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler
Helen Rives: elatisesüsteem muutus õiglasemaks
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Helen Rives.
Helen Rives. Foto: Erakogu

Uuest aastast seoti elatis lahti miinimumpalgast ning edaspidi lähevad elatise arvutamisel arvesse saadavad perehüvitised: lapsetoetus ja lasterikka pere toetus. Lisaks lähtutakse elatise suuruse arvestamisel ka sellest, kui palju elatist maksev vanem lapsega koos aega veedab.

Üks muudatuste põhjus on asjaolu, et alampalga kiire tõus on viinud paljud vanemad tahtmatult elatisevõlgniku staatusse. Neile on käinud üle jõu maksta senist miinimumelatist, 292 eurot lapse kohta kuu. Seda enam, et uuringute järgi on lapse tegelik keskmine ülalpidamiskulu vanema kohta 180 eurot kuus.

Eestis on ligi 42 000 üksikvanemat, kes õigustatud saama teiselt vanemalt lapse ülalpidamiseks elatisraha. Aasta lõpus oli kohtutäiturite menetluses 14 792 alustatud elatise nõuete toimikut.

Sellest aastast on elatise arvutamise alus baassumma, mis on lapse kohta 200 eurot kuus ning mida edaspidi indekseeritakse iga aasta 1. aprillil eelneva aasta tarbijahinnaindeksi muutusega. Elatist maksev vanem ei pea andma ülalpidamist ulatuses, milles lapse vajadused saab rahuldada lapsetoetuse ja lasterikka pere toetuse arvel. On lootus, et kui elatise maksmine muutub jõukohasemaks, jääb võlglasi vähemaks ning rohkem lapsi saab elatisraha kätte.

Automaatselt elatise maksmises midagi ei muutu ja kõik kohtuotsused jäävad jõusse. Elatise muudatuste vajadusega tuleb pöörduda kohtusse. Kohtutäiturid nõuavad jätkuvalt sisse elatist, mis kohtuotsusega välja mõistetud.

Kui enne 1. jaanuari tehtud kohtulahendi kohaselt on vanem kohustatud tasuma lapsele elatist seadusega kehtestatud elatusraha miinimummäära või poole töötasu alammäära ulatuses kuus, loetakse, et 2022. aasta jaanuarist on vanem kohtulahendi kohaselt kohustatud tasuma elatist 292 eurot kuus. Selliste elatiste suurus külmutatakse ning edaspidi ei suurene elatis enam alampalga määra kasvuga.

Kui vanemad on sõlminud notariaalse kokkuleppe lapsele elatise maksmise kohta, jätkub leppe täitmine vastavalt selles sõnastatule.

Kohtutäitur lähtub elatise sissenõudmisel ka edaspidi kohtuotsusest või notariaalsest kokkuleppest. Kõik vaidlused elatise üle lahendab kohus. Ka siis, kui võlgnikuks olev vanem taotleb elatise vähendamist näiteks lapse või temaga koos elava vanema arvele laekuva lapsetoetuse arvelt, tuleb esitada kohtule avaldus.

Märksõnad
Tagasi üles