K, 25.05.2022

Kanepi vald uuendab Valgjärve ühisveevärgi

LEPM
Kanepi vald uuendab Valgjärve ühisveevärgi
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Valgjärve kunagine koolimaja.
Valgjärve kunagine koolimaja. Foto: Maarius Suviste/Lõuna-Eesti Postimees

AS Võru Vesi alustab kevadel Valgjärve külas ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitaristu projekteerimis- ning ehitustöödega.

Ettevõtmise maksumus on 944 813,25 eurot ilma käibemaksuta, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus finantseerib 460 155,30 eurot (AS Võru Vesi omaosalus 51,30%). Kanepi vald panustab 484 657,95 eurot.

Eesmärk on rekonstrueerida Valgjärve küla amortiseerunud ühisveevärgi ja 

-kanalisatsioonitorustikud, reoveepumplad ja reoveepuhasti ning paigaldada puurkaevpumpla tehnohoonele õhukuivatus, millega tagatakse kõikidele klientidele toimiv ja tõrgeteta joogivee- ja kanalisatsiooniteenus. Rekonstrueerimistööde tulemusena paraneb elanike elukvaliteet ja vähenevad vee-ettevõtja kulutused hooldus- ja remonditöödele.

Veevärgi ja kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimise tulemusena väheneb looduskeskkonna reostatus, sealhulgas puhasti suubla. Veetorustike lekete vähenemise tulemusel säästetakse põhjaveevarusid ja vähendatakse liigvee infiltratsiooni kanalisatsioonitorustikesse.

Projekteerimis- ja ehitustöid teostab riigihanke võitja Wesico Projekct OÜ ning omanikujärelevalvet teostab konsortsium Korbovek OÜ ja Lacados OÜ. Ehitustöödega alustatakse tänavu kevadel ning rekonstrueerimisega jõutakse lõpule 2023. aasta alguses.

„Selle investeeringuga saab Valgjärve küla endale nõuetekohased vee- ja kanalisatsioonisüsteemid. Kanepi valla eelarvestrateegias on ka järgnevatel aastatel plaanis investeeringute jätkamine, et tagada tõrgeteta toimiv ühisveevärgisüsteem,“ kinnitas vallavanem Mikk Järv.

2022. aastal rekonstrueeritakse ka Prangli puurkaev, mida hakkab opereerima AS Võru Vesi. Kanepi valla eelarvest kulub selle investeeringu tarbeks 91 670 eurot. Lisaks on plaanis Kanepi aleviku Jõe tänava veetorustiku ehitamine liitumispunktidega, mille hinnanguline maksumus on 30 000 eurot.

Märksõnad
Tagasi üles