K, 25.05.2022

Vanamõisa elamupiirkonna loomine jõudis olulise verstapostini

LEPM
Vanamõisa elamupiirkonna loomine jõudis olulise verstapostini
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Detaiplaneeringu ruumiline illustratsioon.
Detaiplaneeringu ruumiline illustratsioon. Foto: Tõrva vallavalitsus

Tõrva vallavolikogu kehtestas teisipäevasel istungil Vanamõisa detailplaneeringu, millega luuakse Vanamõisa järve äärde täiesti uus elamupiirkond.

Tegemist on märgilise vaheetapiga, millele lähiajal järgneb kruntimine ning maaüksuste mahamärkimine ning eeldatavasti aprillis alustatakse noorte perede toetusprogrammiga, mille üks kandev osa saab olema ka uuselamupiirkonda soodustingimustel krundi võimaldamine.

Maalilise asukohaga uue elamupiirkonna rajamisega, kus oma elamukrundi saab ka odaviskesangar Magnus Kirt, soovitakse meelitada piirkonda uusi elanikke, eelkõige noori inimesi. See on valla jätkusuutlikkuse seisukohalt üks olulisemaid aspekte, sest ka Tõrva valla rahvastik on tendentsis vananev ning sünde igal aastal vähem kui siit ilmast lahkujaid.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et uue elamupiirkonna loomise plaan sai alguse soovist premeerida 2019. aasta maailmameistrivõistlustel hõbeda pälvinud odaviskesangarit Magnus Kirti elamukrundiga. Kuna sobivat maatükki vallal kohe võtta ei olnud, siis paslikku kohta otsides jõuti selle maa-alani Magnuse lapsepõlvekodu läheduses. „Kuna Tõrvas on tekkinud elupinnaks sobivate atraktiivsete elamukruntide puudus, otsustasime võtta asja laiemalt ette ja teha täiesti uus elamuarenduse ala Vanamõisa järve äärde. Eelduste kohaselt jõuame juba aprillis nii kaugele, et välja on töötatud täpsemad tingimused kruntide saamiseks ning saame tutvustada kogu elamupiirkonda laiemale avalikkusele,“ lisas Ruusmann.

Detailplaneeringuga lahendatakse ka kruntidele juurdepääsud, teealad, hoonete tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning heakorra küsimused. Planeeringualale on ette nähtud 36 uue krundi moodustamine. Kruntide kasutamise funktsiooni järgi on planeeringuga ette nähtud 26 krundile üksikelamute püstitamine, viiele krundile üldkasutatava maa juhtotstarve ning neljale krundile tee ja tänava maa juhtotstarve.

Detailplaneeringu koostaja on Kobras OÜ.

Märksõnad
Tagasi üles