Põlvamaa lühiuudised

Lõuna-Eesti Postimees
Copy
2020. aastal pälvis vapimärgi Peeter Peedomaa.
2020. aastal pälvis vapimärgi Peeter Peedomaa. Foto: Jaanus Lensment

Põlvamaa kõrged autasud leiavad omaniku

Põlvamaa Omavalitsuste Liit ootab ettepanekuid maakonna teenetemärkide ja Põlvamaa aukirja andmiseks.

Põlvamaa vapimärgi kui maakonna kõrgeima autasuga tunnustab liidu esimees isikuid, kes silmapaistva töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Märgiga kaasneb rahaline preemia omavalitsusliidult.

Maakonna teenetemärgiga autasustatakse isikuid, kes oma töö ja tegevusega aidanud kaasa Põlva maakonna arengule ja paistnud silma maakonnale olulise saavutusega.

Põlvamaa aukirjaga tunnustatakse füüsilisi või juriidilisi isikuid silmapaistvate saavutuste ja märkimisväärsete teenete eest maakonna arendamisel ning üksikisikuid silmapaistvalt eduka töö ja teenistuse või maakonnale märkimisväärsete saavutuste eest.

Kandidaate võivad 21. veebruariks Põlvamaa Omavalitsuste Liidu e-posti või postiaadressil esitada kõik isikud, asutused ja kollektiivid. Nende esitamisel tuleb ära märkida taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed, kandidaadi nimi, sünniaeg, elu- ja töökoht, kodakondsus, varem antud autasud ja teenete kirjeldus.

Tunnustused antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva auks peetaval pidulikul vastuvõtul 23. veebruaril Põlva kultuurikeskuses. LEPM

Tulekul on arutelud metsatööde üle Kanepi vallas

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) on alustamas arutelu Kanepi lähistel asuva Jõksi järve Ritsike palo riigimetsa tööde üle. Järveäärsel metsaribal ega Jõksi järve lõkke- ja puhkekohas metsatöid kavas ei ole. Arutelu tööde korraldamise üle on kavas Jõksi järve ja Kanepi–Laululava tee äärses parklas 4. märtsil kell 13.

Samal päeval kell 15.30 on Saverna–Krootuse maantee ja Kuke tee ristmiku äärses parklas kavas arutelu Saverna küla servas kasvava riigimetsa metsatööde plaani üle.

Ettepanekuid nende alade metsade majandamiseks saab RMK Põlvamaa metskonna e-posti aadressile saata ka kirjalikult 11. märtsiks. Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaaladel on RMK kodulehel. LEPM

Lauatelefonide aeg saab läbi

Põlva vallavalitsuse sotsiaalosakonnas lõpetatakse lauatelefonide kasutamine. Nende kasutus on kogu aeg vähenenud, viimase aasta jooksul on suhtlus kodanikega toimunud peamiselt mobiiltelefonide teel.

Kehtima jäävad osakonna töötajate senised mobiilinumbrid. LEPM

Tagasi üles