R, 3.02.2023

Positiivsete kiirtestide arv koolides on säilinud samal tasemel

LEPM
Positiivsete kiirtestide arv koolides on säilinud samal tasemel
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Suuremat haigestumise kasvu täheldati eelmisel nädalala vanuserühmades 5-9 ja 10-14. Pildil laste kiirtestimine koolis. Foto on illustratiivne.
Suuremat haigestumise kasvu täheldati eelmisel nädalala vanuserühmades 5-9 ja 10-14. Pildil laste kiirtestimine koolis. Foto on illustratiivne. Foto: Marko Saarm/Sakala

Hariidus- ja teadusministeeriumi (HTM) teatel on COVID-19 positiivsete kiirtestide arv koolides jäänud viimastel nädalatel stabiilseks.

HTM-ile edastatud andmete põhjal sai sel nädalal üld- ja kutsekoolides positiivse kiirtesti tulemuse kokku 5293 testitud õpilast ja õpetajat, teatas pressiesindaja reedel. Distantsõpet rakendavate koolide hulk on võrreldes eelmise nädalaga pisut kasvanud. Tervikuna olid sel nädalal distantsõppel 16 kooli õpilased.

​​Minister Liina Kersna sõnul on selle nädala kiirtestimise tulemused sarnased eelmise nädalaga. "Üldhariduskoolide õpilaste seas on nakatumine viimastel nädalatel pisut langenud, aga koolitöötajate hulgas on väike kasv,“ ütles Kersna. "Soovitan koolidel anda uuel nädalal enne koolivaheajale minemist õpilastele testid koju kaasa, et kõik saaksid koolivaheaja lõpus kodus enne õppetööle naasmist oma nakkusohutust kontrollida.“

Ministeerium on eelmise aasta novembrist alates toimunud kooliperede kiirtestimise kohta kogunud regulaarselt tagasisidet. Sel nädalal andsid küsitlusele vastanud koolid teada 5293 positiivsest kiirtestist, eelmisel nädalal 5729-st. Üldhariduskoolides sai positiivse testitulemuse kokku 4057 õpilast ja 834 töötajat, kutsekoolides aga 307 õpilast ja 95 töötajat.

Üldhariduskoolides oli positiivsete kiirtestide osakaal 3,9 protsenti testitud õpilastest ja 4,7 protsenti töötajatest (eelmisel nädalal vastavalt neli ja 4,4 protsenti), kutsekoolides oli positiivseid kiirteste 2,7 protsendil õpilastel ja 4,2 potsendil töötajatel (eelmisel nädalal vastavalt 2,7 ja 4,6 protsenti).

Tõenäoliselt on tegelik nakatunute arv suurem, kui kiirtestimise andmed näitavad, sest mitmed koolid ei pea arvestust kodus tehtud testitulemuste üle või nendivad, et kõigi nakatunute kohta ei spruugi info kodudest koolini jõuda.

Kokku testiti küsitlusele vastanud koolides ligi 116 000 õpilast ja 20 000 töötajat. Keskmiselt testiti üldhariduskoolides 74 protsenti õpilastest ja 79 protsenti töötajatest (eelmisel nädalal vastavalt 75 ja 81 protsenti) ning kutsekoolides 60 protsenti tasemeõppe õpilastest ja 77 protsenti töötajatest (eelmisel nädalal vastavalt 60 ja 81 protsenti).

Koole, kus ükski õpilane ei saanud positiivset kiirtesti tulemust, oli kokku 99, seal hulgas 68 kooli, kus ka ühegi töötaja kiirtesti tulemus polnud positiivne. Eelmisel nädalal oli selliseid koole vähem. Enam kui 30 positiivset kiirtesti leiti nädala jooksul 43 üldhariduskoolis ja viies kutsekoolis, mida on pisut rohkem, kui eelmisel nädalal.

Jätkuvalt testib enamus koole kõiki töötajaid ja õpilasi, kes on koolis ja kelle testimiseks on lapsevanemad loa andnud. Kasvanud on koolide osakaal, kus ei testita COVID-19 hiljuti läbipõdenuid. Sarnaselt eelmistele nädalatele testib enamus koole õpilasi kaks korda nädalas koolimajas, kuid kasvanud on koolide arv, kes testisid õpilasi ja/või töötajaid nädala jooksul kolm või rohkem korda.

Distantsõppe rakendamine koolides ja distantsõppel olevate õpilaste arv on võrreldes eelmise nädalaga pisut kasvanud – 82 protsenti üldhariduskoolidest ja 66 protsenti kutsekoolidest distantsõpet ei rakendanud. Kõik õpilased olid distantsõppel 16 koolis. Kaheksas koolis oli distantsõppel üks või mitu kooliastet, kuid mitte kogu kool ja 37 koolis üks või mitu klassi/gruppi, kuid mitte ükski kooliaste tervikuna. 31 koolis olid distantsõppel ainult haigestunud õpilased. Kokku oli distantsõppel sel nädalal hinnanguliselt 10 000 õpilast.

Info põhineb ministeeriumi küsitlusele vastanud 455 üldhariduskooli ja 29 kutsekooli andmetel.

Märksõnad
Tagasi üles