R, 9.12.2022

Otepää monumendi saatus jääb esialgu lahtiseks

Maarius Suviste
, reporter
Otepää monumendi saatus jääb esialgu lahtiseks
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Nõukogude armee monument Otepää linnas. Ööklubi lammutamise järel kerkis ristmiku lähedusse tankla ja varem roheluse varjus olnud mälestis on nüüd hästi näha.
Nõukogude armee monument Otepää linnas. Ööklubi lammutamise järel kerkis ristmiku lähedusse tankla ja varem roheluse varjus olnud mälestis on nüüd hästi näha. Foto: Arvo Meeks

Vastates Otepää vallavolikogu EKRE fraktsiooni arupärimisele seoses sõjamonumendi eksponeerimisega keset linna, selgitas abivallavanem, et tegemist on linnaruumi strateegilise planeerimise küsimusega, mis kuulub volikogu pädevusse.

Volikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon esitas abivallavanem Raivo Kaldale arupärimise seoses Otepää linnas asuva punaväelaste monumendiga.

«Palun esitada järgmisel volikogu istungil ülevaade vallavalitsuse juba ette võetud tegevustest seoses ülalmainitud objektiga ning kavandatud lahendusest seoses linnaruumi sobimatu monumendiga,» teatas kolmeliikmelise fraktsiooni esindaja.

Eelmisel nädalal peetud istungil oli aeg sellele vastata. «EKRE fraktsiooni poolt nimetatud «punaväelaste monument» on Eesti Vabariigis riikliku kaitse all olev ajaloomälestis,» teatas Kalda kirjalikus vastuses, märkides, et see on kultuurimälestiseks tunnistatud kultuuriministri määrusega aastast 1997.

Võitlejate viimne puhkepaik

Kalda kinnitusel on mälestis kantud riiklikusse registrisse ning seda nimetatakse Teises maailmasõjas hukkunute ühishauaks. «Kultuurimälestiste registri andmetel on vennaskalmul kaks hauaplatsi suurusega kolm korda kolm meetrit, kuhu on maetud 34 võitlejat,» lisas ta.

Abivallavanem tõi välja, et muinsuskaitseseaduse kohaselt arvestavad riik ja omavalitsus oma ülesannete täitmisel kultuuripärandi kui avaliku väärtusega ning teevad omavahel koostööd, et toetada pärandi säilimist. Ta lisas, et sõjahaudade kaitse seaduse kohaselt korraldab säilmete ümbermatmise kaitseministeerium või tema volitatud isik.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi on omavalitsuse ülesanne korraldada vallas ruumilist planeerimist. Sama seaduse alusel lahendab ja korraldab vallavalitsus kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste, otsuste ja põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele, selgitas abivallavanem.

Otepää vallavalitsus on teatanud, et suhtub lugupidamisega kõigisse sõjas langenuisse, hoolimata sellest, kelle poole peal sõditi.

«Otepää vallavolikogu ei ole käivitanud ruumilist planeerimist selleks, et leida muinsuskaitse all olevale monumendile sobilikum asukoht. Samuti ei ole volikogu vastu võtnud otsust selle kohta, et Teises maailmasõjas hukkunute ühishaud asub ebasobilikus kohas ega ole algatanud hauamonumendi teisaldamist,» rääkis Raivo Kalda.

«Tegemist on linnaruumi strateegilise planeerimise küsimusega, mis enesestmõistetavalt kuulub volikogu pädevusse,» lisas ta. «Vallavalitsus saab siin käituda ainult volikogu vastavasisulise otsuse alusel.»

Abivallavanem märkis, et vallavolinikel tuleb juhinduda valla õigusaktidest ning kohalike vajadustest ja huvidest.

«Otepää valla põhimääruse kohaselt on fraktsioonil õigus algatada oma liikmete kaudu volikogu õigusakti eelnõu ning anda arvamus volikogu menetluses oleva volikogu õigusakti eelnõu kohta. EKRE fraktsioon ei ole algatanud Otepää vallavolikogus vastavasisulist õigusakti eelnõud,» ütles ta kirjalikus vastuses. «Fraktsiooni liikmed on arupärimise esitamisega vältinud sisulist töötegemist Otepää vallavolikogus ega ole esitanud ühtegi ettepanekut tõstatatud küsimuse lahendamiseks.»

Otepää abivallavanem Raivo Kalda
Otepää abivallavanem Raivo Kalda Foto: Arvo Meeks

Unustusse vajunud obelisk

EKRE fraktsiooni esimees Ants Frosch on Lõuna-Eesti Postimehele öelnud, et eelmise suve hakul enne jaanipäeva eemaldati Otepääl Olerexi tankla ehituse ajal selle kõrval asuvalt valla kinnistult haljastus ning eksponeeriti juba unustusse vajunud obelisk linna elavaima liiklusega ristmikul. Kuna kaheksa kuu jooksul pole fraktsiooni teatel kohatule olukorrale lahendust leitud, esitatigi jaanuaris päring.

Otepää vallavalitsus on teatanud, et suhtub lugupidamisega kõigisse sõjas langenuisse, hoolimata sellest, kelle poole peal sõditi. Valla teatel on teema delikaatne ning selle lahendamine võtabki seetõttu tavalisest kauem aega.

Märksõnad
Tagasi üles