R, 9.12.2022

Tõrva vallavolikogu võttis vastu 2022. aasta eelarve

LEPM
Tõrva vallavolikogu võttis vastu 2022. aasta eelarve
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Tõrva vallavolikogu istung, Foto on illustreeriv.
Tõrva vallavolikogu istung, Foto on illustreeriv. Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

22. veebruaril toimunud Tõrva vallavolikogu istungil võeti vastu Tõrva valla 2022. aasta eelarve kogumahuga 10,1 miljonit eurot. Eelarve vastuvõtmise poolt häältas 17 vallavolikogu liiget, 3 oli vastu ning üks volinik puudus istungilt.

Kõige suurem osa eelarvest kuulub jätkuvalt haridusele – haridusvaldkonnas tehtavad kulutused moodustavad 48 protsenti kõigist põhitegevuse- ja investeerimiskuludest. 20 protsenti kulub kommunaalmajandusele ja keskkonnahoiule ning märkimisväärse osa võtab enda alla sotsiaalvaldkond – 13%. Kultuur, vaba aeg ja sport ning valitsemiskulud saavad mõlemad 10 protsenti kõigist kuludest.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et sarnaselt eelmiste aastatega on ka sel korral eelarve kõige suurem osa haridusvaldkonnal. „Haridus on kohaliku omavalitsuse kõige olulisem valdkond ning see peegeldub ka eelarve numbrites, samuti on mitmed investeeringud keskendunud just meie järeltulevatele põlvedele paremate võimaluste loomiseks,“ lisas Ruusmann.

Investeerimiskulusid on selleks aastaks planeeritud üks miljon eurot. Üks olulisemaid objekte on Tõrva linna ühe sümbolehitise - kaarsilla - rekonstrueerimine, milleks on eelarves planeeritud 300 000 eurot. Tõrva valla teedesse suunatakse sel aastal kokku 240 000 eurot, samuti jätkatakse erateede korrashoiu toetamist valla eelarvest. „Teede korrashoid on valla jaoks üks tähtsaid prioriteete, see on kriitilise tähtsusega nii meie valla ettevõtjatele kui ka elanikele igapäevase liikluse tarbeks,“ sõnas Ruusmann.

Koostöös Muinsuskaitseametiga jätkatakse 62 000 euro ulatuses Helme ordulinnuse varemete ja Helme kiriku varemete konserveerimist ning Tõrva kultuurimaja tuleohutusnõuetele vastavaks kohandamine maksab valla eelarvest 57 000 eurot. Olulisel kohal on valla elanikele heade liikumis- ja sportimisvõimaluste loomine - tubli investeeringu 50 000 euro ulatuses saavad Tõrva Terviserajad, kuhu soetatakse uus lumekahur ning rajahooldusmasin ning 35 000 eurot kulub Riidaja multifunktsionaalne spordiväljaku katte uuendamiseks. Maapiirkondade elanike paremate elutingimuste loomiseks, toetamaks veevärgi ja kanalisatsiooni väljaehitamist ja juurdepääsuteede korrastamist, jätkub ka sel aastal hajaasustuse projektide toetamine 95 000 euro ulatuses. Toetust antakse ka Tõrva gümnaasiumi õpilaskodu valmisehitamiseks ning juba järgmisel õppeaastal on õpilastel võimalik majutuda kaasaegses ja mugavas õpilaskodus, mis muudab gümnaasiumi konkurentsivõimelisemaks ja atraktiivsemaks ka kaugemalt tulijatele.

„Kui eelmine aasta oli Tõrva jaoks valmimiste aasta, mil õnnestus lõpetada mitmed pikalt oodatud objektid - uus staadion, vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula, üle kogu valla uuenenud välisvalgustus ning mitmed muud vajalikud objektid erinevates kohtades, siis 2022. aasta saab taaskord olema tugev edasiste sammude seadmise aasta,“ lisas Ruusmann. „Sel aastal alustame mitmete tulevikku suunatud projektide ettevalmistustega. Koostatakse ehitusprojektid kõrtsihoone ümberehitamiseks multifunktsionaalseks meelelahutus- ja vaba aja keskuseks, Tõrva-Patküla vahelise kergliiklustee ning Hummuli spordihalli rajamiseks, samuti Vanamõisa hüppetorni rekonstrueerimiseks.“

Märksõnad
Tagasi üles