Fotod Rõuge vald andis välja 2021. aasta tunnustused

LEPM
Copy

Nagu vabariigi aastapäeval tavaks, anti Rõuge vallas ka sel aastal välja tunnustused möödunud aasta silmapaistvamatele isikutele, ettevõtetele ja ühendustele.

Traditsioonilise pidupäevaaktuse asemel külastati kõiki tunnustuste saajaid isiklikult ning neist valmis video, mida saab vaadata 24. veebruaril alates kella 16-st valla kodulehelt leitaval lingil.

Rõuge valla aukodanik – Olaf Herman

Ettevõtja Olaf Herman on aastate jooksul investeerinud mitmete Viitina mõisakompleksi miljööväärtuslike hoonete korda tegemisse: laudahoone, vesiveski, viinavabriku hoone… Hooned on võetud aktiivselt kasutusse, küla välisilme on paranenud. Kohalikele pakutakse tööd, kasutatakse hüdro- ja päikeseenergiat.

Tänu Olaf Hermani panusele on Viitina muutunud kauniks ja korrastatud külaks, kus turistidel on meeldiv olla ja kohalikel hea elada.

Rõuge valla elutööpreemia – Urmas Veeroja

Armastatud koolipapa juhtis Haanja kooli ja lasteaeda 28 aastat, suunates põlvkondade kaupa lapsi ja noori pidama lugu kodukohast ning armastama tervislikke eluviise. Hariduselu juhtimise kõrval on Urmas olnud ka aktiivne kogukonna koondaja, pikaaegne volikoguliige ja kohaliku elu edendaja, lüües kaasa nii Haanja suusakeskuse arendamisel kui Haanja maratoni korraldamisel. Läbi pereettevõtluse on Urmase südameasjaks olnud Võromaa rahvus- ja saunakultuuri elushoidmine.

Valla elutööpreemia nominentidena seati üles ka Aigar Piho, Kersti Leit, Vello Anipai ja Liivi Käärt.

Rõuge valla 2021. aasta seeniortäht – Aili Vissel

Aili on tõeline elu erinevate valdkondade meisterõpetaja ja hea näide elukestvast õppijast, läbi ja lõhki loominguline inimene: näitemäng, kunst, käsitöö, tants... Ta on läbi elu üllatanud originaalsete ja ainulaadsete ettevõtmistega, on tehnoloogiliselt moodne, kasutades uusi innovaatilisi materjale ja digitehnoloogiaid kõigis oma ettevõtmistes. Aili 40 aastat erinevate ainete õpetajana on ainuüksi Varstus lõiminud kogukonna kooli ja kultuuritegevusi, mõjutanud paikkonna inimeste erialavalikuid, kodukoha armastust ja identideedi kujunemist.

Valla seeniortähe nominendina seati üles ka Reimo Käärmann.

Rõuge valla 2021. aasta külaelu täht – Ene Aedmaa

Ene on väga tugeva missioonitundega külakogukonna eestvedaja, kes on läbi aastate vedanud nii Plaani kui ka naabruskonna külade elu. Ta on MTÜ Plaani Kotus juhatuse ja liikmeskonna innustaja, kelle eestvedamisel toimuvad Plaanil tuntud ja traditsioonilised üritused: käsitsi heinaniitmise võistlus, külapäev, Plaani kooli kokkutuleku tähistamine, kontserdid jne.

Ene jaoks ei ole ületamatuid takistusi, ta on leidlik, kaasav ja hooliv – eeskujuks meile kõigile, on alati iga külaelaniku või ühenduse jaoks olemas. Ta kuulab ära ja leiab oma rahuliku meelega lahendused ka keerulisemates olukordades. Ene on ka Haanja Tantsu Mängu Laulu Seltsi eestvedaja, suurepärane abikaasa, ema, vanaema ja hea naaber.

Rõuge valla 2021. aasta külaelu täht – Malle Vissel

Malle on Kangsti kandi külaelu vedanud enam kui 20 aastat, kelle eestvedamisel on rajatud ja korras hoitud Kangsti külaplats; järgmise suurema projektina on juba käsil külamaja renoveerimine. Ta on aktiivne volikogu kultuuri- ja külaelukomisjoni liige, oskab näha valla tervikpilti ning julgeb edasi anda inimeste arvamusi ja ettepanekuid. Tal on hämmastav oskus tähistada kõiki tähtpäevi väheste vahenditega, kuid nii meeleolukalt, et inimesteni jõuab alati tähtpäeva sügavam sisu.

Osava sõnaseadmise, huumorimeele ja lõõtsamänguga on ta astunud üles ja elavdanud paljusid üritusi, käinud vabatahtlikuna jõulutunnet loomas hooldekodudes, ja tutvustanud rahvapillimuusikat koolides ja lasteaedades. Malle kindlal eestvedamisel on külaselts pidevas arengus ning Kangsti küla elab täisväärtuslikku elu!

Valla külaelu tähe nominentidena seati üles ka Anti Saarepuu, Peeter Tamm ja Aive Leppik.

Rõuge valla 2021. aasta kohaliku elu täht – Ruusmäe Jahiselts

Ruusmäe Jahiselts on väga palju panustanud Ruusmäe küla ja Rogosi mõisa arengusse. Lisaks jahiseltsi põhitegevusele on nad ette võtnud Ruusmäe küla südames asuva vana mõisaaegse meiereihoone, andes sellele uue hingamise ning tehes selle korda jahimajana. Selle taga on klubi ja selle liikmete ajakulu, vastutus, pinge ja rahastus. Hoone on juba praegu väga kena, siseruumid on osaliselt sisustatud, järgmisena on plaanis maja täielik väljaehitamine ja sisustamine. Lisaks jõuavad nad korraldada lastele õppepäevi, teha koos külaga heakorrapäevi ning toetada laste ja noorte ettevõtmisi.

Valla kohaliku elu tähe nominentidena seati üles ka Keit Kukk, Anti Saarepuu, Ere Käis ja Elar Kutsar.

Rõuge valla 2021. aasta hariduselu täht – Rõuge kooli klassiõpetajate õpikogukond

Rõuge kooli klassiõpetajad on aastaid tegutsenud ühtse meeskonnana, möödunud õppeaastal moodustati õpikogukond. Nad on innovaatilised ja loomingulised, neil jätkub jõudu ja tahtmist toimetada õpilastega ka väljaspool õppetunde. Igal aastal on nad kavandanud erinevaid õppetööd toetavaid üritusi ning väljasõite, et muuta õpilastele õppimine huvitavamaks. Viimased kaks aastat on see töö toimunud veelgi süsteemsemalt ning igal aastal on leitud keskne, kogu õppeaasta tegevusi siduv teema. Aktiivselt osaletakse ka koolielu arendustegevuses ning pidevalt pakutakse välja uusi huvitavaid tegevusi ning lüüakse kaasa ülekooliliste ürituste korraldamisel.

Valla hariduselu tähe nominentidena seati üles ka Lemmi Pehlak ja Rita Riisenberg.

Rõuge valla 2021. aasta kultuurielu täht – Joosep Kurm

Joosep on kõigi kultuurikorraldajate unistus, tänu kellele on paljud meie valla rahvamajade üritused väga hästi valgustatud ja helindatud ning pakuvad külastajatele tõelisi emotsioone. Joosepi osavõtlikkus ja abivalmidus on hämmastavad – kui temalt abi palutakse, siis panustab ta alati rohkem kui julgetakse soovida. Ta on väga hea nõuandja ja kaasamõtleja, tal on originaalseid ideid ja ta julgeb katsetada. Joosep toimetab oma töös väga oskuslikult ja on kogu oma olemuselt ääretult soe ning positiivne noormees.

Rõuge valla 2021. aasta sporditäht – Innar Uus

Innar on tõeline rahvamees ja seltskonnahing, kellel on suur süda, abivalmis hing ning hea huumorisoon. Oma tegemistes on ta põhjalik ja maksimalist. Oma peibutamisehuvi leidiski ta tänu sellele, et Jahimeeste kokkutulekul polnud kedagi, kes peibutamist oskaks ja tema otsustas, et teeb selle lihtsalt ära - saigi tehtud! Tänavu tuli koju Euroopa esimesena! Oleme kogu jahtkonnaga tema üle väga uhked!

Innar saavutas 2021. aastal Euroopa Meistrivõistlustel hirvepeibutamises esimese koha, meeskondlikult saavutati kolmas koht.

Valla sporditähe nominentidena seati üles ka Maarika Silm, Mairo Reinsaar ja Emil Elrond Karu.

Rõuge valla 2021. aasta tähtettevõtja – Woodlaast OÜ

Woodlast OÜ Kaido Kasaku juhtimisel alustas ettevõtlusega aastaid tagasi vajadusega kõigepealt toota ja ehitada endale vajalik maal elamiseks. Praeguseks on sellest kujunenud tänapäevane, paindlik, energiasäästlik ja edasipüüdlik puidutööstusettevõte, mille põhitegevusalad on saematerjali, puit- ja vineerpakendite ning puidust toodete tootmine ja müük. Woodlaast OÜ on andnud ääremaal kohalikele elanikele tööd ja sissetulekuid, on parendanud kohalike elanike elukeskkonda ja inimeste heaolu – seda kõike tingimustes, kus paljud noored maalt pigem lahkuvad.

Valla tähtettevõtja nominendina seati üles ka Piece of Bake OÜ.

Rõuge valla 2021. aasta keskkonnatäht – Agu Palo

Agu Palo on Võrumaa staažikas metsaülem – tema tööle asudes 1980. aastal istutatud puud on praeguseks sirgunud uhkeks metsaks, mida saame imetleda Haanjas suusaradade ääres. Ta on väga palju panustanud Haanja suusaradadesse ja nende ääres kasvava metsa hooldusesse. 2021.aastal planeeris ja teostas RMK Agu eestvedamisel töid suusaradadega piirnevatel aladel, et uuendada täiskasvanud metsi ja väärtustada puhkeala võimalusi. See oli keeruline ja ajamahukas tegevus, kuid koostöö oli väga hästi juhitud ning tööd laabusid – see näitab, et Agu teeb alati rohkem kui temalt oodatakse. See on keskkonnategu, mis on oluline juba täna ja mille väärtust hakkame hindama 10 aasta pärast.

Rõuge valla 2021. aasta tähttegu – Pullijärve kohviku avamine Missos

2021. aasta suvel avasid kaks noort inimest, Alice Post ja Avery Umbleja, Misso alevikus kohviku. Pullijärve kohvik võeti kiiresti omaks nii lõunasöögikohana kui sumedatel suveõhtutel kauni ajaveetmise paigana. Talvisel ajal on kohvik külastajatele avatud harvem, siis keskendutakse pagari- ja muu toitlustuse tellimustöödele. Pullijärve kohviku road on kiiresti saanud tuntuks üle kogu maakonna, kohalike inimeste jaoks on see hea võimalus tellida maitsev kringel või peolaua toit kodu lähedalt.

Rõuge valla 2021. aasta tõusev täht – Merli Mari Utsal

Merli Mari Utsal on noor, kes kindlasti ei liugle passiivselt läbi elu, vaid teadvustab endale ja teistele, et oma elu kujundamine on meie endi kätes. Merli Mari on tolerantne ja sõbralik, väga hea meeskonnaliige. Ta oskab arvestada nii aktiivsemate kui ka vaiksemate grupiliikmetega, on hea distsipliini ja algatusvõimega. Merli Mari on tuntud aktiivse sportlasena, kuid viimasel aastal on ta end avastanud läbi noorsootöö, näiteks esitas ta edukalt rahvusvahelise projekti, mille läbi saavad ka teised Rõuge valla noored võimaluse end avastada.

Valla tõusva tähe nominentidena seati üles ka Joosep Kurm, Rainar Vissel ja Laura Kirke Bertel Pertel.

Rõuge valla 2021. aasta täheke – Karl Kõva

Karl on püüdlik, uudishimulik ja vastutustundlik õppija, kaaslastele eeskuju ja innustaja, kes lahendab ühtviisi nutikalt nii õppeülesandeid kui inimeste vahel tekkinud probleeme. Karl on tähelepanelik ja hooliv, loominguline ja loov, ta on maailmaparandaja ja meie planeedi hoidja, keda huvitavad kõik teemad ning ta püüab alati probleemidele lahendusi leida. Karl on tubli noorkotkas, leiutaja, robootik, sportlane ja väga lugemishuviline poiss. Karl hoiab ja hoolib oma kodukohast, tema ideed meie koduvalla arenguks on innustavad ja panevad kaasa mõtlema. Karl on sügavalt juuripidi Rõuges.

Karl osaleb aktiivselt koolisisestel ning väljaspool kooli toimuvatel üritustel, konkurssidel, ettevõtmistel.

Tunnustatud

Rõuge valla aukodanik – Olaf Herman

Rõuge valla elutööpreemia – Urmas Veeroja

Rõuge valla 2021. aasta seeniortäht – Aili Vissel

Rõuge valla 2021. aasta külaelu täht – Ene Aedmaa

Rõuge valla 2021. aasta külaelu täht – Malle Vissel

Rõuge valla 2021. aasta kohaliku elu täht – Ruusmäe Jahiselts

Rõuge valla 2021. aasta hariduselu täht – Rõuge kooli klassiõpetajate õpikogukond

Rõuge valla 2021. aasta kultuurielu täht – Joosep Kurm

Rõuge valla 2021. aasta sporditäht – Innar Uus

Rõuge valla 2021. aasta tähtettevõtja – Woodlaast OÜ

Rõuge valla 2021. aasta keskkonnatäht – Agu Palo

Rõuge valla 2021. aasta tähttegu – Pullijärve kohviku avamine Missos

Rõuge valla 2021. aasta tõusev täht – Merli Mari Utsal

Rõuge valla 2021. aasta täheke – Karl Kõva

Märksõnad

Tagasi üles