Ukraina lapsed saavad jätkata õppimist Eestis igal haridustasemel

BNS
Copy
Haridus- ja teadusminister Liina Kersna (Reformierakond).
Haridus- ja teadusminister Liina Kersna (Reformierakond). Foto: Konstantin Sednev

Haridus- ja teadusministeerium on koostanud tegevusplaani, mille kohaselt on Ukrainast tulnud lastel ja noortel võimalus omandada Eestis alg, põhi-, kutse-, kesk- ja kõrgharidust vastavalt õpilase vanusele ja varasemale hariduskäigule.

«Oleme Eestis valmis pakkuma sõjapõgenikest Ukraina lastele võimalusi hariduse jätkamiseks nii alus- kui ka üldhariduses, aga ka kõrghariduses. Oluline on leida igale lapsele ja noorele paindlik võimalus hariduses osalemiseks koostöös koolipidajate, koolide ning piirkonna huviharidus- ja noorsootööasutustega,» sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Tema hinnangul on oluline mõista, et Ukraina relvakonflikti piirkonnast saabuvate perede hulgas on nii neid, kes tulevad Eestisse vaid sõjategevuse ajaks ja soovivad esimesel võimalusel pöörduda tagasi kodumaale, kui ka neid peresid, kes plaanivad Eestisse jääda pikemaks perioodiks.

«Lähiaja plaani puhul ei ole selget ootust, et õpilane jätkab püsivalt õpinguid Eestis, kuid selleks luuakse eeldused. Pika plaani eesmärk on lõimida laps tavaõppesse, aidata lapsel kohaneda Eesti koolikultuuriga ja õppida eesti keelt,» ütles Kersna.

Ta kinnitas, et ministeerium kaardistab praegu koos kohaliku Ukraina kogukonna ja Töötukassaga Ukrainast saabunud õpetajaid, et nad saaksid asuda võimalikult kiiresti tööle Ukraina laste toetamisel.

Kõikidele Ukrainast tulevatele koolikohustusega lastele tagatakse koolikoht üldjuhul eesti õppekeelega koolis, õpilase jaoks koostab kool individuaalse õppeplaani. Pärast põhihariduse omandamist on võimalik valida õpe gümnaasiumis üldkeskhariduse omandamiseks või siirduda kutsekeskhariduse õppesse ning omandada koos kutsega ka üldkeskharidus.

Keskhariduse omandanud noortel on võimalik jätkata õpinguid kutseõppes või kõrgkoolis. Kui õpilane on alustanud kõrgharidusõpinguid Ukrainas, on võimalik varem õpitu üle kandes jätkata õpingutega mõnes Eesti kõrgkoolis lähedasel õppekaval.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles