T, 29.11.2022

Võrumaa lühiuudised

Lõuna-Eesti Postimees
Võrumaa lühiuudised
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Ukrainast pärit õpilased koos vanematega Värska gümnaasiumis
Ukrainast pärit õpilased koos vanematega Värska gümnaasiumis Foto: Indrek Sarapuu/Setomaa Vallavalitsus

Ukraina lapsed alustasid Setomaal kooliteed

Ukraina sõjapõgenike lapsed tutvusid Värska gümnaasiumiga. Nad kõik said endale ka tugiõpilase, kes aitab kooli­ellu sisse elada. Kokku õpib Värskas neli Ukrainast saabunud last – esimeses, teises, seitsmendas ja üheksandas klassis.

Mikitamäe koolis õpib kaks kümneaastast last 21. märtsist alates. Mikitamäe lasteaias on üks kaheaastane põgenike laps. Õpetajate sõnul on uued õpilased kooli eluga juba kohanenud. LEPM

Vallaametnikud ja -töötajad kolivad nädalaks Mikitamäele

Aprilli esimesel täisnädalal kolivad Setomaa valla ametnikud ja töötajad Värska vallamajast Mikitamäe teeninduspunkti, kus töötatakse nädalajagu päevi.

Mikitamäel seab end selleks ajaks sisse pea kogu vallavalitsuse kollektiiv. Värskasse jääb kohale valla kantselei­spetsialist Margarita Kõdala ja esimesel korrusel jätkub sotsiaaltöötaja vastuvõtt.

Plaanis on veeta töönädal ka teistes teeninduspunktides. Vallavanem Raul Kudre sõnul soovitakse saada vahetumat aimu, mis Mikitamäel, Meremäel ja Luhamaal toimub ning millist elu elatakse, suhelda inimestega, lõunatada koolimajas, tõsta fookusesse sealse piirkonna küsimusi.

«Võime seda pidada otseseks ja vahetuks suhtluseks, mis annab valla juhtimisele kindlasti palju juurde,» sõnas Kudre. «Vaatame, kuidas Mikitamäel läheb. Nii Meremäele kui Luhamaale minek vajab rohkem planeerimist. Piirkonna elanikel, kes pole tahtnud Värskasse tulla, küll on aga soovinud ametnike käest üht-teist küsida või asju ajada, on nüüd õige aeg tulla Mikitamäele.»

Jätkuvalt tuleb kohtumine vallaametnike ja -töötajatega eelnevalt kas meili või telefoni teel kokku leppida. LEPM

Tudeng uurib Võru vanalinna olukorda

Kunstiakadeemias muinsuskaitset ja konserveerimist õppiv Jette Paat palub Võru vanalinna muinsuskaitsealal või selle ala kaitsevööndis elavate võrukatel täita väike küsimustik.

«Valisin bakalaureusetöö teemaks Võru vanalinna muinsuskaitseala. Leian, et sealsed kinnistud vajavad põhjalikku uurimist, hulk hooneid restaureerimist. Alustan uuringut, et anda hinnang muinsuskaitseala hoonete hoidmisele ja hooldamisele ning elanikkonna arvamustele. Sellepärast viin läbi ka kultuuripärandi teemalise arvamusuuringu.»

Võru vanalinna muinsuskaitseala on riikliku kaitse all 1973. aastast. See koosneb Tamula järve ja Koreli oja vahel paiknevast ajaloolisest linnatuumikust. Muinsuskaitseala eesmärk on säilitada ehituspärandit ja traditsioone.

Anonüümne küsimustik on leitav Võru linna kodulehelt. LEPM

Märksõnad
Tagasi üles