Kaitseväe suurõppuse Siil käigus korraldati 19. mail Valga haiglas hulgikannatanute kohtlemise õppus TERVEX 2022.