E, 6.02.2023

Keskkonnakaitsjad Kullalaanes: lageraie ei ole üraskitõrje võte

LEPM
Keskkonnakaitsjad Kullalaanes: lageraie ei ole üraskitõrje võte
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Üraskitõrje õppepäeval pandi kogukonna algatusel ja kulul üles 20 feromoonpüünist.
Üraskitõrje õppepäeval pandi kogukonna algatusel ja kulul üles 20 feromoonpüünist. Foto: Farištamo Eller

Paarkümmend keskkonna eest hoolivat inimest otsisid kolmapäeval Otepää linnametsas Kullalaanes ekspertide abiga vastust küsimusele, kas ürask metsas tähendab automaatselt lageraiet, nagu RMK seda riigimetsades praktiseerib.

Keskkonnakaitsja Farištamo Elleri tagasivaatel mainis entomoloog Heino Õunap mitmel korral, et üraskitõrjes on oluline üraskite poolt värskelt asustatud puude märkamine ja püünispuude langetamine ning nende õigeaegne metsast väljavedu. Ta rõhutas feromoonpüüniste kasulikkust püünispuude mõju toetamisel. 

“Tegemist ei ole tavalise majandusmetsaga! Kullalaan on valla planeeringutega määratud linna rohealaks, sisuliselt puhkemetsaks ja on kaitsefunktsiooniga müra- ning reostustõkke mets Otepää vineeritehase ja linna vahel. Just seetõttu tuleb teha kõik, et selles riigimetsa osas kuuse-kooreüraski edasisele levikule piir panna,” leidis õppepäeval osalenud metsakonsulent Ülle Kuldkepp.

Õppepäeval osalenud leidsid, et lageraie ei ole üraskitõrje võte, vaid õigeaegselt tegemata jäänud tõrje tagajärg.

Kullalaanes juba lageraiega langetatud puud ja langil olevad sortimentideks järgatud puud põhjustavad omakorda küsimusi. Õppepäeva korraldaja Kristjan Rebane avaldas imestust, miks ei võinuks paigaldada feromoone kasvavatele püünispuudele, selle asemel et raiuda lagedaks terve ala.

Entomoloog Kaljo Voolma sõnul on üraskitõrje peamine eesmärk hoida kahjurite arvukus optimaalselt madalal, et nad ei ohustaks kasvavaid puid. Üraskikahjustused on loomulik osa metsast, kuid epideemilise mõju vältimiseks tuleb üraskitõrjega tegeleda aegsasti ja aktiivselt.

Üraskitõrje õppepäeval pandi kogukonna algatusel ja kulul üles 20 feromoonpüünist. Kavandatud on feromoonpüüniste regulaarne hooldamine ja seire. Otsitakse võimalusi ka täiendavate feromoonpüüniste paigaldamiseks.

RMK ei pidanud vajalikuks üraskitõrjega tegeleda, sest Kullalaan läheb lageraiesse niikuinii. Ekspertide seisukoht oli siiski, et olulised on nii feromoonpüünised kui ka värskelt üraskitega asustatud puude õigeaegne raie ja metsast väljavedu. 

Õppepäeval paigaldatud feromoonpüüniste kulu on lubanud osaliselt hüvitada Otepää vallavalitsus.

Märksõnad
Tagasi üles