Maret Vabarna
Maret Vabarna Foto: Arved Breidaks

Maret Vabarna, seto kultuuri edendaja

«Minu lapsepõlves oli algul koduõuel pisem tuli. Pärast mindi külaplatsile, kus põles suurem lõke.