E, 3.10.2022

Keskkonna heaks mõeldud raha jõuab ka Lõuna-Eestisse

Keskkonna heaks mõeldud raha jõuab ka Lõuna-Eestisse
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
KIKi juhataja Andrus Treieri sõnul aitavad kõik rahastust saanud projektid kaasa sellele, et meil oleks hea looduskeskkond nii elamiseks kui ka majandamiseks.
KIKi juhataja Andrus Treieri sõnul aitavad kõik rahastust saanud projektid kaasa sellele, et meil oleks hea looduskeskkond nii elamiseks kui ka majandamiseks. Foto: Kristjan Teedema

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas toetada riiklikust keskkonnaprogrammist üheksa valdkonna 653 projekti kogusummas 11 453 516 eurot, toetusraha jõuab ka Lõuna-Eesti maakondadesse.

Suurimad toetussummad antakse veemajanduse, keskkonnateadlikkuse ja ringmajanduse valdkonnas. Enim toetatakse keskkonnateadlikkuse projekte, kuhu kuuluvad ka koolide ja lasteaedade õppekäigud.

Atmosfääriõhu kaitses toetatakse mitmete kortermajade liitumist kaugküttega, Põltsamaal toetatakse korterelamu üleviimist maaküttele. 

Kalanduses toetatakse lastele ja täiskasvanutele mõeldud kalastuslaagrite ja õppepäevade korraldamist, kalastusvõistluste korraldamist ja Eesti esindusvõistkondade osalemist rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Toetatakse harrastuskalapüüki toetava taristu loomist ja uuendamist näiteks Keeri järvel, Vagula järvel ja Saadjärvel.

Veemajanduses toetab KIK ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu ehitust Põlvamaal Mooste alevikus ja Leevi külas ning Haanja küla ja Veriora aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimist Võru- ja Põlvamaal.

Metsanduses rahastatakse kaheksat uuringut, milles teadlased nii Eesti maaülikoolist kui ka Tallinna tehnikaülikoolist koguvad vajalikke alusandmeid, uusi teadmisi süsinikuringest ja otsivad uusi väljundeid metsatööstuses vähemkasutatud puuliikide osas. Koolitatakse erametsaomanikke.

Keskkonnateadlikkuses toetatakse keskkonnateemaliste festivalide korraldamist ja 226 haridusliku ürituse korraldamist, millest saab osa ligi 19 000 inimest. Toetuse saajate hulgas on näiteks Matsalu loodusfilmide festival, Roheliste rattaretke keskkonnaprogramm ning Loodusfestival. Toetuse abil jõuavad eetrisse 72 telesaadet ning 58 raadiosaadet, mille kaudu jõuab eriilmeline keskkonna- ja loodusalane info poole miljoni vaataja-kuulajani. Huvikoolide loodushuvilistele lastele korraldatakse 21 laagrit. Lasteaia viimasele rühmale ja põhikooli klassidele suunatud 6000 keskkonnahariduslikus aktiivõppeprogrammis osaleb ligi 120 000 õpilast.

Ringmajanduses toetatakse keskkonnasäästlikke pakendilahenduste välja töötamist, arendatakse jalgrataste taaskasutust ja parandustöökoja tegevusi.

KIK-i juhataja Andrus Treieri sõnul aitavad kõik rahastust saanud projektid kaasa sellele, et meil oleks hea looduskeskkond nii elamiseks kui ka majandamiseks.

29. augustil avab KIK riigisisesest keskkonnaprogrammist taas taotlusvooru kindlatele ringmajanduse ja looduskaitse tegevustele. Taotlusi saab e-toetuse keskkonnas esitada 30. septembrini. Keskkonnaprojekte on oodatud esitama nii omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad, ülikoolid, haridusasutused kui ka mitmesugused keskkonnaorganisatsioonid ning füüsilisest isikust ettevõtjad.

Märksõnad
Tagasi üles