Valmis Seto laulupärimuse koduleht

LEPM
Copy
Seto laulupärimuse kodulehekülg.
Seto laulupärimuse kodulehekülg. Foto: laul.setomaa.ee

16. Seto leelopäevaks valmis Seto laulupärimuse koduleht, kuhu on koondatud suur osa seto leelo teemalisi saateid, klippe, laulusõnu ja salvestisi.

Tegemist on 2009. aastal Eesti Kirjandusmuuseumi teadlase Triinu Ojamaa teadusgrandi raames tehtud lehe uue ja põhjalikult täiendatud versiooniga.

Lehel laul.setomaa.ee leidub laulusõnu, arhiivisalvestusi, leelo noote ning põhjalikke selgitusi leelo viisidest, mitmehäälsusest, sõnade loomisest ja värsirütmist. Kodulehel antakse ülevaade nii vanematest kui uuematest lauludest, meeste ja naiste leelost, seto laulutraditsioonist Siberis ja seto kirikulaulust.

Lehele on koondatud suur osa seto leelo teemalistest saadetest, klippidest ja filmidest läbi aegade, mis loovad võimaluse vaadata, kuidas leelot lauldi ja kuidas leelost kõnelesid lauluemad aastakümneid tagasi. Üks põnevamaid osi kodulehest on seto leelode mitmekanalisalvestused, mis lubavad kuulata koori eri hääli ükshaaval. Nende abil saab katsetada ise koos kooriga laulmist. Koduleht muudab leelo õppimise lihtsamaks ja kättesaadavamaks.

Koostajateks olid Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi teadlased Janika Oras ja Andreas Kalkun, Žanna Pärtlas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast ning Setomaalt Lummo Kati leelokoori liikmed ja seto leelo õppelaagrite eestvedajad Meel Valk, Mari Kaisel ja Triin Vissel. Kodulehel on kasutatud originaalmaterjali Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Eesti Rahva Muuseumi kogudest.

Tagasi üles