Margus Ojaots: õpingute jätkamisest saab ainult võita

, Valgamaa kutseõppekeskuse direktor
Copy
Margus Ojaots

 
Margus Ojaots  Foto: Arvo Meeks

Õpingute katkemisega võib kaasneda valehäbi, nagu poleks suudetud hakkama saada. Häbi tunda pole aga põhjust, sest inimesed ja elud on erinevad ning kord pooleli jäetut on alati võimalik uuesti alustada. Vaja on vaid pisut pealehakkamist, kõik muu tuleb iseenesest.

Põhjused, miks koolitee võib põhikooli- või gümnaasiumiastmes katkeda, on väga erinevad, kuid ühtviisi mõistetavad. Olukorda võivad mõjutada õppija majanduslik olukord, peresuhted või ka koolis tekkinud probleemid, mis tekitavad psühholoogilise tõrke. Õnneks on kõik need takistused ületatavad ning õpinguid jätkata pole kunagi liiga hilja.

Oluline on siinjuures aga see, et kool õpilasele poolele teele vastu tuleks ning tuge pakuks. Just sellest põhimõttest lähtudes avame Valgamaa kutseõppekeskuses sügisel uue õppesuuna kõigile neile, kes soovivad muu elu ja tegemiste kõrvalt põhi- või keskharidust omandada.

Tagasi üles