Juulikuu viimaseks reedeks sõidavad sajad inimesed piiriäärse Saatse küla kirikusse ja kalmistule tähistama suurkannataja Paraskeva mälestuspäeva, mille juurde kuulub ka läbipugemine õnne ja tervist toova ikooni alt, mis ristikäiguks kirikust välja tuuakse.

Traditsiooniliselt juhatab päätnitsapäeva sisse jumalateenistus 1801. aastal valminud Saatse kirikus, kuhu selleks päevaks on tavaliselt kohale sõitnud ka Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku metropoliit Stefanus.

Kommentaarid
Copy