E, 3.10.2022

Valga muuseumis näeb naiskunstnike autoportreesid

LEPM
Valga muuseumis näeb naiskunstnike autoportreesid
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Karin Luts 1960. a, TKM F 23203, Tartu Kunstimuuseum,
Karin Luts 1960. a, TKM F 23203, Tartu Kunstimuuseum, Foto: Endel Kõks / muis.ee

Järgmisel kolmapäeval avatakse Valga muuseumis naiskunstnike autoportreede näitus „Peegeldus”.

Näituse keskseks kunstnikuks on pallaslane Karin Luts, keda võib mööndustega pidada esimeseks Eesti tunnustatud naiskunstnikuks. Lisaks kunsti tegemisele oli Luts ka aktiivne kirjutaja, kes pidas ajalehtedes ilmunud artiklite kõrval pidevalt päevikut, milles kajastuvad muuhulgas tema vaated naiseks ja (nais)kunstnikuks olemisele. Pärast kooli lõpetamist kirjutas ta näiteks: „Tahan olla suurem naine kui mind ümbritsevad väikesed, auahned mehed kokku.” Kuigi avalikkus võis lugeda Lutsu enesekindlust ja sirgeselgsust välja juba tema autoportreedest, said tema isiklikumad mõtted laiemalt tuntuks peale kunstnikust rääkiva monograafia ilmumist 2005. aastal (Tartu Kunstimuuseum; koostajad Mare Joonsalu, Reet Mark ja Tiiu Talvistu).

Lutsu looming, vaated ja elulugu on omakorda olnud märgilised järgnevatele kunstnike põlvkondadele kuni tänase päevani välja. Samas ei ole selle näituse autorite või teoste valiku puhul see mõjutatus esmaseks kriteeriumiks ning pigem seob kõiki eksponeeritud portreesid teatav iseteadlik haavatavus. Autoportrees peitub alati teatav mõtisklus iseenda üle ning suurem osa neist on tehtud kavatsusega ennast teatava nurga alt avalikkusele esitleda. Samas peegeldab autoportree ka enda loomise aega ja ühiskonda.

Lutsu autoportreedes on kesksel kohal tema kui naise ja naiskunstniku rolli variatsioonid läbi tema loometee. Ta kujutab ennast nii tagasihoidlikult kohmetu kui enesekindla ja eneseteadlikuna. Pallaslasega dialoogi pandud kaasaegsete naiskunstnike teosed on küll vormilt autoportreed, kuid räägivad enamasti pelgast enesepeegeldusest laiematel teemadel. Cloe Jancis vaatleb mänguliselt ema rolli, Loora Kaubi karikeerib ühiskonna ootuseid naise kehale, Eva Labotkini videos on küsimuses rahva ja rahvuse püsimajäämine, Margit Lõhmus näitab noore naise (kehalist) haavatavust, Anna-Stina Treumund toob sisse kväärkultuuri ja soorollid ning Mari Volens kohandab ennast ümbritsevale.

Näitus avatakse muuseumis kell 16.

Kunstnikud: Karin Luts, Cloe Jancis, Loora Kaubi, Eva Labotkin, Margit Lõhmus, Anna-Stina Treumund, Mari Volens

Kuraator: Peeter Talvistu

Graafiline kujundaja: Katrin Nõu

Märksõnad
Tagasi üles