R, 24.03.2023

Kanepi valla üldplaneering läheb avalikule väljapanekule

LEPM
Kanepi valla üldplaneering läheb avalikule väljapanekule
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Kanepi vallamaja.
Kanepi vallamaja. Foto: Tomi Saluveer

Kanepi vallavolikogu võttis vastu Kanepi valla üldplaneeringu, tunnistas nõuetele vastavaks keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande ning suunas üldplaneeringu avalikule väljapanekule 8. augustist kuni 6. septembrini.

Planeeringu materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Kanepi vallavalitsuse kodulehel ja tööaegadel Kanepi vallavalitsuses, Saverna rahvaraamatukogus ning Põlgaste raamatukogu-külakeskuses. Planeeringulahenduse kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikult ettepanekuid.

Kanepi valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise

hindamise läbiviimine algatati 2018. aastal ning koostati kogu valla territooriumile.

Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet kahaneva rahvaarvu juures ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis tõi välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitas ettepanekuid planeeringu täiendamiseks. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.

Avaliku väljapaneku järgsete avalike arutelude toimumise ajad annab vallavalitsus teada peale avaliku väljapaneku lõppemist.

Märksõnad
Tagasi üles