K, 8.02.2023

Neli maakonda ühendavad kultuurielu edendamisel oma jõud

Lõuna-Eesti Postimees
Neli maakonda ühendavad kultuurielu edendamisel oma jõud
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Kultuurivedurid Valgamaal
Kultuurivedurid Valgamaal Foto: Erakogu

Valgamaal Järvesilma turismitalus sai teoks Valga-, Viljandi-, Võru- ja Põlvamaa kultuurivedurite kahepäevane suveseminar.

Osalesid maakondade kultuurikeskuste juhid, omavalitsuste kultuurispetsialistid ja arendusorganisatsioonide esindajad. Partneritena olid kaasatud kultuuriministeerium, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti rahvakultuuri keskus ja rahvamajade ühing. Eesmärk oli välja töötada kohalike ja riiklike asutuste koostöömudel.

Mart Normeti eestvedamisel räägiti omavalitsuse, maakondliku ja riigi instantside tulevikust. Ülle Välimäe rahvamajade ühingust, Kädi Koppe linnade ja valdade liidust, Kalle Vister rahvakultuuri keskuset ja Eino Pedanik kultuuriministeeriumist andsid ülevaate oma organisatsiooni rollist kultuurivaldkonna arendamisel. Maakondliku ja kohaliku omavalitsuse vaate võttis kokku Võrumaa arenduskeskuse kultuurispetsialist Kristi Vals, kes rääkis omavalitsuste kultuurikorralduslikust koostööst Võru maakonnas.

Seminari teises pooles töötati maakondade kaupa gruppides. Sõnastati koostööd takistavad probleemid ning selgitati välja koostöösoovid.

Ühe võimalusena eri tasandite vahel toimivaks koostöömudeliks nähti regionaalse kultuuripoliitika nõukoja taasloomist, mis tegutses aastatel 1996–2017. Vahepealsete muutuste valguses on nõukoja tegutsemispõhimõtted vaja aga uuesti koostada. Selleks moodustati nelja maakonna ja partnerite baasil töögrupp, kuhu kuuluvad Kristi Vals Võrumaalt, Kai Kannistu Viljandimaalt, Ülle Juht Valgamaalt, Evelyn Grzinich Põlvamaalt, Kalle Vister rahvakultuuri keskusest ja Eino Pedanik kultuuriministeeriumist.

Töögrupil tuleb nüüd paika panna nõukoja tegutsemise eesmärgid ja esindatuse alused. Seejärel soovib töögrupp kaasata juba esindajad kõikidest teistest Eesti maakondadest, et lõplikult kokku leppida ühises koostöömudelis.

Kultuurivedurite suveseminari eestvedaja oli Ülle Juht Valga kultuuri- ja huvikeskusest. LEPM

Märksõnad
Tagasi üles